bokrecensioner boktips

Sibyllan

Författare: Pär Lagerkvist
Genre: Roman
Ämnesord: filosofi, religion, historia
Utgivningsår: 1956
ISBN: 9789173376853


Direktlänk till boken hos Bokus

Köp boken på amazon.se (betald länk)
* Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Sibyllan utspelar sig i antikens Delfi. Temat är människans möte med det hemlighetsfulla som hon kallar Gud. Sibyllan, Apollontemplets mest berömda sierska, som förbrutit sig mot guden och fördrivits upp i bergen, berättar sin historia för den vandrande juden Ahasverus. Sibyllan är utvald till Guds brud men kommer samtidigt att älska en människa. Denna konflikt slutar i ett olösligt dystert sakläge.

Utdrag ur boken:
”Vi gick in i rummet som inte var vidare stort och som han sade var det där pilgrimerna samlades, de som sökte oraklet, och gick sedan nerför en trång trappa, ner i ett nästan alldeles mörkt rum, bara upplyst av två svaga oljelampor. Där var en kvav, unken, nästan kvävande luft och jag tyckte jag knappt kunde andas. Golvet kändes ojämnt och slemmigt och jag förstod att det var själva den våta berggrunden. Över en rämma i den stod en hög trefot och på bägge sidor om denna två höga skålar, tyckte jag, men jag kunde inte urskilja någonting tydligt, riktigt bestämt. Och jag såg inga väggar, det var bara som en håla i jorden. Underliga lukter fyllde den, en kvalmig blandning av vällukt och kvava dunster som tycktes som tycktes stiga upp ur rämman i berget och, vad som förvånade mig mycket, en svag men ändå frän lukt av get. Jag var uppskakad, andades kort och flämtade, ett slag trodde jag nästan att jag skulle förlora medvetandet.” (sid. 59)
Medelbetyg: 3,25 (4 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Sibyllan :
2004-05-13 15:16
Den inledande delen av Lagerkvists religiösa epos i fyra delar (Sibyllan, Ahasverus död, Pilgrim på havet och Det heliga landet). Det centrala temat i Sibyllan är avvägningen mellan jordisk kärlek och kärleken till en gud. I boken låter Lagerkvist teckna en orakelprästinnas (Sibyllas) fruktansvärda levnadsöde kännetecknat av idel förfärliga uppoffringar (vilket Sibyllan beskriver för Ahasverus). Trots att det finns många tänkvärda stråk och passager i denna roman tycker jag att Sibyllan är den svagaste av de fyra böckerna i Lagerkvists religiösa svit. Det svårmod, den ångest och den ondska Lagerkvist oupphörligen beskriver gör att man som läsare lätt bringas i ett melankolisk tillstånd. Inget att läsa för den som redan innan läsningen känner sig ledsen eller dyster.
Betyg 3
2006-01-04 19:38
Första boken i Lagerkvists romansvit (Sibyllan, Ahasverus död, Pilgrim på havet och Det heliga landet). Det här är en sån bok som bl.a behandlar frågorna om Gud och livet.
Betyg 4
2017-11-24 13:53
En spännande och rätt intressant berättelse baserad på den gamla legenden om mannen som vägrade låta Jesus luta sin kropp mot sitt hus i samband med att han blev korsfäst.
Betyg 3Direktlänk till boken hos Bokus
"
Köp boken på amazon.se (betald länk) * Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.

Skriv egen bokrecension till Sibyllan
Liknande böcker:
Vägen vidare
 T. Thorup
Aldrig ensam
 Å. Hellberg
De ofrälsta
 R. Harris
Gula rosornas stad
 S. Axelzon
Sången om Akilles
 M. Miller
Lajja - Skammen
 T. Nasrin
Värma händer
 K. Widholm
Lektioner
 I. McEwan
Räkna hjärtslag
 K. Widholm