bokrecensioner boktips

Barabbas

Författare: Pär Lagerkvist
Genre: Roman
Ämnesord: filosofi, religion, historia, kultur
Utgivningsår: 1950
ISBN: 9789173379182


Direktlänk till boken hos Bokus

Köp boken på amazon.se (betald länk)
* Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Pär Lagerkvists roman från 1950 handlar om rövaren Barabbas som benådades när Jesus korsfästes - den enda människa som obestridligen 'frälsts' genom Jesu död. Barabbas kan ses som en symbol för människans förhållande till kristendomen i vår sekulariserade tid.
Medelbetyg: 4,23 (22 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Barabbas :
2004-09-13 17:11
Historien om Barabbas - mannen som skonas från korsfestelse - men som (enligt Lagerkvist) tvingas framleva sina dagar under ständig förföljelse och i begrundan över varför han och inte Jesus benådades är mycket fascinerande. Vad som i verkligheten hände med Barabbas (om han nu har funnits) förtäljer aldrig Bibeln men Lagerkvist skildrar här ett tänkbart levnadslopp och livsöde. Det här är utan tvivel en mäktig och samtidigt märkvärdig bok eftersom Lagerkvist här, och på ett tillsynes fördomsfritt sätt, gett sig i lag med många av kristendomens stora trätofrön. Utan att försköna eller fördöma förmedlar författaren bilden av några människoöden och en världsreligions födelse. Människorna i romanen känns ovanligt levande vilket bidrog till att jag berördes mycket starkt av de hemskheter som drabbar många av dem.

Det som jag blev mest imponerade av i denna roman var, oaktat den mycket intressanta och spännande historien om Barabbas liv, författarens fantastiska språkbruk. Det fantastiska ligger i det här fallet inte i det svulstiga och komplicerade utan tvärtom i det enkla. Med ytterst korta och okonstlade beskrivningar lyckas Lagerkvist på ett mästerligt sätt med att frammana trovärdiga och målande bilder av såväl människor som miljöer. Och det svåra ligger ju som sagt i det enkla. Jag lyfter vördnadsfullt på hatten för Lagerkvist och kan bara konstatera att det här är något av det bästa som jag läst.
Betyg 5
2004-11-30 22:46
Det här är en bok vars handling är synnerligen intressant. Desto intressantare fann jag miljön (israel på jesus tid). Fascinerande bok i sin helhet, där man följer Barabbas öden.
2005-05-05 21:53
Intelligent till tusen, bara idèn liksom..Sen blir det så djupt och vackert att jag grät som ett barn på slutet, något som inte händer ofta med böcker.
Betyg 5
2005-06-09 22:33
Barabbas är tveklöst den bästa svenska roman jag hitintill läst, en suggererande historia om tro och frågor om livets utveckling. Barabbas, mannen som benådades istället för Jesus, får här, tack vare Lagerkvist underbara språk och berättarteknik, åter komma till liv, och läsaren blir en medresenär i hans liv efter frigivelsen. Varför frikändes han, varför var det inte honom de hängde upp på korset. Med tankar som dessa vandrar Barabbas runt i landet, filosoferande om livet.

Må så vara att historien är fiktiv, men den känns ändock som otroligt sann och jag måste åter berömma Lagerkvist som briljerar då han beskriver rövarens liv och vandel, känslan att jag själv befinner mig på plats infinner sig ofta, och det känns ibland som jag är mitt i den tragik som skildras. Romanens språk är både enkelt och vackert, och det är slående hur författaren kan beskriva så mycket känslor och händelser på sån liten plats (romanen är inte speciellt omfångsrik)

Ett solklart högsta betyg.
Betyg 5
2005-06-13 19:27
Lagerkvist beskriver med ett briljant enkelt språk mördaren Barabbas liv sedan han överraskande - för alla inklusive honom själv - blivit frigiven just innan han skulle korsfästas som straff för sina brott. Denna händelse, och hans bevittnelse av Jesu korsfästelse och död, gör honom till en grubblare och sökare.
Med fantastiskt små medel förmedlar författaren dels Barabbas inre liv, hans medmänniskors skepsis samt miljöerna han rör sig i. Det är så precist, inga överflödiga blommigheter, men heller inte för lite. Utsökt.

Vad som för mig dock drar ner betyget en aning, är ämnet. Jag hade hoppats att det skulle handla om något annat än den klassiska, något uttjatade (och för mig inte tillräckligt intressanta) frågan om religion, och då i synnerhet kristendomen och dess inneboende problem. Jag kan inte riktigt engagera mig i dessa problem, det finns betydligt viktigare bekymmer att kontemplera.
Kanske var jag naiv som trodde att en bok med titeln "Barabbas" skulle handla om något världsligt...
Betyg 4
2005-07-23 19:56
Bra bok! Sku va intressant att veta mer om bakgrunden till boken!
Betyg 4
2006-01-04 19:54
Barabbas är brottslingen som skulle korsfästas tillsammans med Jesus Kristus men som blev frigiven på folkets begäran.
Betyg 4
2006-12-10 13:54
en mycket lättläst bok som jag trode skulle vara längre. ( bara 120 sidor) men som gav så mycket. Mcket bra.
Betyg 4
2008-09-13 10:20
Den historiska bilden av Barabbas är inte entydig. Enligt en uppfattning skulle han ha varit en revolutionär, vars våldshandlingar varit riktade mot den romerska ockupationsmakten. Som frihetskämpe skulle han ha åtnjutit popularitet bland den judiska befolkningen, vilket naturligtvis också kastar ett förklarande ljus på folkets val mellan Jesus och Barabbas.
Enligt gängse uppfattning är han dock en rövare och våldsverkare och det är denna bild som författaren har stannat för.

Med hjälp av Barabbas egna tankar och ett fåtal ' referenspersoner ' framställs bilden av en människa som står utom all levande mänsklig gemenskap och som följaktligen befinner sig i dödens förskräckande gravitationsfält. Han har det inom sig att kunna bli berörd av den andlighet som emanerar från Jesus, men hans mottaglighet är ytterst rudimentär och han saknar varje förutsättning till ' personlighetsförädling' ; hans tankar och funderingar genomgår ingen kvalitativ utveckling.
Barabbas kan se dödens mörka ljus över Golgata men han förnekar det bländande skenet kring Jesus på borggården och han är blind för det änglaljus som initierar Jesu uppståndelse.

Efter att ha sett Jesus hör han i sitt inre en ny och främmande röst som talar ett språk som han inte förstår. Innebörden av de ord han hör förblir förborgade för honom; han hör endast ordens 'utsida', han är ”lyssnande döv” och allt han företar sig å vägnar av den tro som han både vill och inte vill bekänna sig till slår slint.

Jesus död ger den dödsdömde Barabbas en andra chans men han saknar förmåga att förvalta denna chans.
Tjugo år efter sin frigivning återfinner vi honom återigen i fångenskap - som slav, sammankedjad med den djupt troende Sahak.
Den yngre Barabbas hade visat sig oförmögen att ta till sig Jesu lära; avståndet mellan den förhärdade brottslingens och den bleke, karismatiske Predikarens personlighet var alltför stort.
Denna gång låter Gud dock en jämlike och olycksbroder, Sahak , öppna en dörr till frälsning för Barabbas.
Genom Sahaks orubbliga tro och den heliga Andes kraft blir Barabbas räddad undan en säker död i gruvan och förflyttad till ett arbete ovan jord. Och denna gång är Barabbas också fullt medveten om att han räddats till livet genom en annan människas oegennyttiga kärlek och offervilja. Men när han återigen ges möjlighet att bekänna, eller förneka sin tro på Jesus så förnekar han Honom igen. Han klarar visserligen på så sätt livhanken och blir t.o.m. befordrad; gömd bakom en buske bevittnar han sin väns kvalfulla död på korset. Men i hans svekfulla opportunism ligger fröet till ett förskräckligt slut. När han i sin förvända uppfattning av den kristna läran tänt eld på Rom i tron att därmed tjäna Jesus, visar det sig att han i själva verket tjänat ondskans hantlangare, kejsar Nero. Han har gjort sig omöjlig i alla läger och står nu utom varje gemenskap. I fullständig ensamhet, i främmande land, utan band i jordelivet, utanför de korsfästas ödesgemenskap och utan Gud tar han steget in i det stora Okända.

Barabbas öde ger upphov till ett antal frågor.
Författaren låter en lärjunge till Jesus säga att det som skett har varit förutbestämt. Det står därmed från början klart att Barabbas frigivning är del av en Gudomlig plan som han själv saknar inflytande över. Vi får även en dyster existentiell personupplysning: Barabbas är född ”i hat till himmelens och jordens Skapare”.
Barabbas väljer men han väljer ideligen fel. Hade han kunnat undgå sitt sorgliga öde? Hade han kunnat välja bättre? Är de val som vi träffar mellan vagga och grav åtminstone i någon mån ”fria” eller är de helt och hållet betingade av vårt arv och våra anlag? Styrs vi i vårt ”fria” väljande av en osynlig hand? Spelar det egentligen någon roll hur vi väljer?

Endast genom vår tro (på Jesus) kan vi uppnå frälsning, enligt Martin Luther. Men innan vi tror måste vi vilja tro och för att vilja måste vi ha en i vår personlighet inneboende förmåga att kunna vilja.
Det är tydligt att Barabbas inte haft denna förmåga.

2010-10-21 11:58
Barabbas betyder Faderns son. Den som dömdes till döden istället för honom påstod att han var Faderns son. Detta porträtt av en benådad förbrytare visar hur dåtidens religiösa människor tänkte. Men hur pass djupt tränger sig dessa tankar i mig? Ganska litet, jämfört med hur det skulle tränga i djupet hos en nutida religiös människa.
Betyg 2
2011-03-22 19:24
Ett genialt grepp, skildra Jesu död från den frigivne mördarens sida Barabbas. Boken grep verkligen tag i mig. Den är har ett slags mystiskt skimmer över sig från början till slut och det Barabbas såg eller trodde sig se när Jesus dog på korset följer honom livet ut... Klockrent högsta betyg
Betyg 5
2013-08-05 17:05
En riktigt bra roman som handlar om mannen som gick fri Barabbas. En gripande berättelse som handlar om en människans strävan efter att försöka tro. Vi får följa rövarens liv från Golgata tills han själv dör på korset i Rom och äntligen finner tron på Gud.
Betyg 5
2015-01-01 13:57
En intressant och gripande skildring om mannen som blev frigiven istället för Jesus - och där till slut även han blir korsfäst.
Betyg 4
2015-08-12 11:31
Stark förkunnelse.
Betyg 3
2019-05-20 15:59
Tycker den är svår.
Betyg 1
2021-09-23 12:03
Barabbas av nobelpristagaren och akademiledamoten Pär Lagerkvist har jag läst tidigare, men ville nu läsa om den.)

Att jag läst om den beror på att jag anser att detta är en av de allra bästa som skrivits av en svensk författare. Huvudpersonen Barabbas är den som frigavs istället för Jesus, när Pontius Pilatus frågade folket vem de ville se frigiven.

Barabbas blir således fri, men blev han någonsin fri på riktigt? Pär Lagerkvist skildrar en man vars återstående liv kom att präglas av vissheten att han hade sluppit korsfästas så att Guds Son fick lida och dö på korset istället. Vad gör den vissheten med en människa?

Detta är en mycket fin och läsvärd roman. Har du inte läst den förut så gör det!

För övrigt konstaterar jag att boken endast är på 206 sidor. Detta hände sig vid en tid då författare kunde skriva fantastiska romaner och ändå begränsa sig. Kanske är det därför sådana romaner fortfarande håller. Pär Lagerkvists romaner kommer att läsas långt efter att alla har glömt Dan Brown.
Betyg 5Direktlänk till boken hos Bokus
"
Köp boken på amazon.se (betald länk) * Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.

Skriv egen bokrecension till Barabbas
Liknande böcker:
Inte utan min syster
 Å. Hellberg
Bara en mor
 R. Jacobsen
Smartare smalare snygg..
 G. Furumark
Åh William
 E. Strout
Båten
 L. Lundberg
Bittert hat
 L. Masterson
Papperspalatset
 M. Cowley Heller
Norna - Gäst
 J. Jensen