bokrecensioner boktips

Framtidslandet

Författare: Sven Lindqvist
Genre:
Ämnesord: politik, historia, framtid
ISBN: 9173247820


Direktlänk till boken hos Bokus

Köp boken på amazon.se (betald länk)
* Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Förhoppningarna om ett framtidsland tändes av den politiska revolutionen i Frankrike och den industriella revolutionen i England. Ett land där otrygghet och nöd var avskaffade, där män och kvinnor levde som jämlikar och där arbetet var en välsignelse, inte en förbannelse. Finns dessa förhoppningar fortfarande kvar i människors hjärtan - eller är de hopplöst ute? Är Sverige fortfarande ett framtidsland där drömmen om frihet och välfärd är på väg att förverkligas? Eller lever vi i själva verket över våra tillgångar? Och vem lever i så fall över vems tillgångar? Sven Lindqvist diskuterar de stora samtids- och framtidfrågorna i denna samling artiklar och essäer från två decennier.

Utdrag ur boken:
”I ett idéhistoriskt perspektiv framstår dagens undergångsfantasier inte som unika. Så länge framtidstron funnits har dess mörka skugga varit fruktan för eftersläpning, tillbakagång, förfall. Särkilt akut tycks denna fruktan bli mot slutet av en tidsperiod, till exempel ett sekel.
Vid det förra sekelskiftet såg fransmännen med fasa på att deras befolkning inte växte som den tyska. Engelsmännen stod vid avgrundens rand eftersom deras BNP utvecklades långsammare än tysklands. Tyskarna å sin sida såg bara att frankrikes och Storbritanniens territoriella expansion var mycket snabbare än deras egen.
Alla hade halkat efter.
Idag anses territoriell expansion utesluten. Snabb befolkningsökning framstår inte som någon odelad lycka. Men vi strävar fortfarande efter att vart 20:e år fördubbla BNP och levnadsstandard. Allt annat är att ”halka efter.” (sid. 69)

Medelbetyg: 4 (3 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Framtidslandet :
2004-06-04 14:20
I denna av politik starkt färgade utgåva diskuterar Sven Lindqvist de stora samtids- och framtidfrågorna utifrån artiklar och essäer som han skrivit och publicerat under de två senaste decennierna. Och det är en blandad kompott, onekligen. Boken inrymmer tre delar eller snarare tre framtidsområden: Välfärd, Kvinnor och män samt Arbete. Av dessa tre delar tycker jag att den första (Välfärd) är den klart bästa. Här är Lindqvist i sällan skådad toppform då han på ett stringent och mycket övertygande sätt blottlägger svagheterna i några av de mest orubbliga myter om välfärdssamhällets brister som figurerat i svensk dagspress under de senaste två decennierna. Ekonomismens högfärdiga förkunnare får utså en intellektuell lynchning av sällan skåtat slag då Lindqvist bitskt ifrågasätter hela den nutida ekonomismens värderingsgrund och framburna halvsanningar. Lindqvist påpekar att framtiden inte alls är förutbestämd utan att det alltid är människorna som formar det framtida samhället – världsmedborgarna såväl som de svenska medborgarna. De två återstående delarna av boken (Kvinnor och män samt Arbete), som förvisso är intressanta, håller inte samma höga klass (även om utläggningen kring pensionsreformen borde läsas av alla). Framtidslandet rekommenderas som läsning till alla som vill ta del en intressant och alternativ tolkning till de senaste tjugo årens samhällsutveckling.
Betyg 4
2004-05-08 22:10
Sven Lindqvist har sedan 60-talet varit en alternativ skribent på den politiska arenan. Till skillnad från flertalet debattörer som figurerar i Sveriges dagstidningar har Lindqvist en orubbligt humanistisk inställning. Han ryggar inte för att kritisera mediernas "självklarheter" och viker sig heller aldrig under makthavarnas översitteri. Denna Lindqvists "Framtidslandet" behandlar vårt svenska välfärdssamhälle och de myter som omger det. Vi är säkert många som förundrat sett hur de påstådda svenska rikedomarna bara försvinner in i systemet. I denna samling av politiska krönikor får vi en förklaring på många av dessa frågor, som så oftast svamlas bort av våra folkvalda politiker. Detta är en bok som inte kan jämföras med många andra - Lindqvist är Sveriges Michael Moore!

Jag har läst ganska många böcker av denna författare och slutar aldrig förvånas över hans rytande mot överheten. I denna bok citeras idiotiska flosker från respekterade män som tex Mats Svegfors (Chefsredaktör för Svenska dagbladet som bland annat sagt att det enda kvinnor uträttar på arbetsmarknaden är att sköta varandras barn, för att inte tala om det tillfälle då han sagt, att de kvinnor som kräver bra barnstugor åt alla barn representerar den råa egoismens uttryck....!). Vissa citat så otroliga att man nästan sätter kaffet i halsen. Insatta i en lång malande debattartikel är det lätt att svepa över svadan med blinda ögon, men när Lindqvist ifrågasätter uttalande för uttalande inser man hur lättlurad man är.

Rent politiskt är jag ganska neutral (i den mening att jag tycker alla alternativ är lika jäkla dåliga), och jag har egentligen aldrig sett mig själv som någon feminist (då jag misstror kvoteringssystemet även om jag självklart vill att män och kvinnor ska behandlas jämlikt). Men efter en genomläsning av Lindqvists "Framtidslandet" inser jag att min okunskap inom dessa områden är katastrofal. Jag rekommenderar alla att läsa denna bok. Det är en viktig bok inte minst inför skapandet av en framtid som värnar om alla - män som kvinnor, gamla som barn...
Betyg 4
2006-07-31 14:24
Lindqvist samling av redan publicerade essäer och debattartiklar, "Framtidslandet", är skön läsning. Så diametralt motsatt det man får höra från den information som sköljs över oss. Debattören ger oss en helt annan världsbild än den som vi matas med - utan att behöva söka någon information. Det behöv verkligen någon som motvikt.
Dessutom måste jag säga - själv som man - att det är en befrielse att åtminstone NÅGON man vågar ta en officiell feministisk ståndpunkt. Hittills av de "officiella" har jag bara hört feministiska tankar från en (nu två) man: Klas Borgström (och Sven Lindqvist). Varför är det så svårt att få män att fatta?
Betyg 4Direktlänk till boken hos Bokus
"
Köp boken på amazon.se (betald länk) * Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.

Skriv egen bokrecension till Framtidslandet
Liknande böcker:
Två systrar
 J. Bengtsson
Påskharen
 B. af Klintberg
Min historia
 M. Obama
Friday Night Lights
 H. Bissinger
Sabotören i Auschwitz
 C. Rushton