bokrecensioner boktips

Löwensköldska Ringen

Författare: Selma Lagerlöf
Genre: Klassiker
Ämnesord: mord, historia, kärlek, spänning
Utgivningsår: 1925
ISBN: 9789188680235


Direktlänk till boken hos Bokus

Köp boken på amazon.se (betald länk)
* Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Löwensköldska Ringen är en bitter och spöklik ödessaga om de dödas liv och växande ofärd. Historien om familjen Löwenskölds ring får konsekvenser för de båda följande romandelarna: Charlotte Löwensköld och Anna Swärd. Här sås fröt till den förbannelse som vilar över den gemensamma huvudpersonen - Charlotte.

Utdrag ur boken:
You feel mè?
Medelbetyg: 3,4 (10 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Löwensköldska Ringen :
2008-04-02 00:50
Ingen höjdare direkt. Men trots att det sägs att Selma Lagerlöf var bra på allt, utom att avsluta en historia, så vart slutet på Den Löwensköldska Ringen oväntat. Ty vem var det som prydde den unge baronens medaljong?
Si, det var en snygg avslutning, som du själv får läsa dig till!
Betyg 2
2010-01-26 09:07
en bra spännande historia, men lite snabbt slut....
Betyg 3
2011-05-09 18:58
Boken Löwensköldska ringen är skriven av Selma Lagerlöf, svensk nobelspristagare i litteratur. Den publicerades år 1925 och är den första i en trilogi. Löwensköldska ringen är en saga, baserad på en folksägen som enligt Selma Lagerlöf berättades för henne “i skymningen vid eldbrasan”, då hon var barn. Handlingen utspelar sig i Sverige, i Värmland på 1740 talet. Den ryktbare generalen Bengt Löwensköld hade fått en ring i gåva av Karl XII, som han troget hade tjänat i ryska kriget. Generalens sista önskan innan han avled var att han skulle begravas med ringen på sig. När Bengt Löwensköld dör får han sin önskan uppfylld och begravs med ringen. Människorna i byn reagerade på att en sådan värdefull ring försvinner ner i en gravkammare, men ingen vågar sig på att stjäla ringen eftersom folksägen säger att den som stjäl från en död kommer drabbas av olycka. Bonden, Bård Bårdsson, trotsar denna sägen och stjäl ringen när generalens grav öppnas i samband med hans dotters begravning. Generalen får ingen ro i sin grav förrän ringen är återfunnen och han spökar därför och sprider skräck hos människorna. Den som kommer i kontakt med ringen, om än ovetande, straffas av Löwensköld, som uppenbarar sig som en vålnad. Ringen lockar även fram dåliga sidor hos människorna och det blir deras fördärv. Boken slutar med att ringen återförs till sin rätta ägare Bengt Löwensköld, efter att ha bringat olycka i tre generationer.


Löwensköldska ringen är en mycket spännande bok och den är välskriven. Selma Lagerlöf bevisar ännu en gång att hon har stora författarkunskaper. Handlingen “berättas” ur en tredjepersons synvinkel. Dock händer det ett flertal gånger att berättarperspektivet istället övergår till att bli en diskussion mellan författaren eller läsaren. Detta i kombination med en frisk blandning av indirekt och direkt anföring, många dialoger, vilket gör att läsaren hela tiden känner sig “nära” händelserna. Trots att Löwensköldska ringen är en spökhistoria skapar Selma Lagerlöf en klar verklighetsbild kring berättelsen. Hon har i boken lyckats utveckla en relation mellan läsaren, personerna i boken och sig själv, tack vare detta blir den fantastiska sagan mycket verklighetstrogen.


Språkmässigt är boken mycket korrekt och enkel, dock kan vissa stycken behöva läsas om då språket ibland kan bli lite “omodernt”. Att boken är skriven med ett äldre språk än det vi vanligtvis talar kan göra att svårigheten ökar och det krävs koncentration av läsaren. Texten är, som man förväntar sig av en berättande text, mycket ordrik med vissa inslag av ålderdomliga uttryck och former. I Löwensköldska ringen beskrivs inte personerna och den yttre miljön så utförligt. Det är istället det psykologiska planet som Selma Lagerlöf valt att behandla mer utförligt. Hon beskriver människans maktlöshet för de okända och en “vanlig” människas längtan till de ouppnåeliga.


När Selma Lagerlöf väl skildrar miljön gör hon det med en otrolig detaljerad beskrivning och allt beskrivs ingående. Ibland är det nästan kusligt att läsa berättelsen, det känns som om den gamle generalen står bakom och ser på. Det otroliga med berättelsen tycker jag är att jag som läsare känner sympati för den stackars bonden som stal ringen från Löwensköld, då hans hus brann ner till grunden när han var på väg hem. Egentligen borde man bli förbannad på den klantiga bonden som går emot folksägen att man inte ska stjäla från en död. Det går dock inte att bli arg på honom då händelsen beskrivs ur ett annorlunda perspektiv. Bonden själv är i centrum och att det egentligen inte handlar om att stjäla något från en död, utan att få ha något i sitt ägo som är från kung Karl XII. Selma Lagerlöf beskriver den enkla människans längtan efter bekräftelse från den högre makten och vilka beslut som tas för att uppfylla dessa önskningar.


Författarinnan visar ingen hänsyn till de mindre välbärgade, hon anser inte att de har rätt att ta saker för att de inte själva har råd att införskaffa sig det. Det handlar om att ha moral och hålla sig till reglerna som finns, även om lockelser blir för stora. Det finns aldrig en ursäkt till att begå brott och att även om det är av en god gärning, bestraffas man ändå vid slutet. Människan måste se konsekvenserna av sitt handlande, då de ibland inte bara påverkar än själv, utan också människorna i sin omgivning. Oavsett om man är rik eller fattig, gammal eller ung, alla kan straffas. Jag får även en uppfattning om att Selma Lagerlöf anser att det är viktigt att lyssna på personer i sin omgivning och inte förakta de övernaturliga. Eftersom hon själv i boken beskriver hur människor varnar varandra från att stjäla den eftertraktade ringen och att något hemskt ska hända om någon tar den. Även trots att alla har en föraning om vad som skulle ske om ringen blev stulen, var det en bonde som trotsade och tog ringen från generalen Löwensköld. Resultatet blev flera generationers olycka. De olika karaktärerna i boken beskrivs efter sina handlingar och agerande.


Handlingen utspelar sig i Värmland vilket förmodligen beror på att det är där som författarinnan själv är uppvuxen. Selma själv växte upp på gården Mårbacka i en syskonskara på fyra. Hon levde där med sin familj och trivdes mycket bra. När hennes far dog var de tvungna att sälja gården, till Selmas Lagerlöfs stora förtvivlan. Hon flyttade och börja studera till lärarinna, kunskaperna som hon fick under åren som lärarstudent har hon använt sig mycket av i sina böcker. Det som skiljer Selma Lagerlöf från flera andra 1900-tals författare är att hon är uppvuxen i en välbärgad familj och hon fick gå i skola betydligt längre och hade en ordentlig utbildning. Hennes författarskap var inte ett sätt att försörja sig, utan ett sätt att få uttrycka sig och använda sin kreativitet.


Personligen tycker jag att Löwensköldska ringen är läsvärd. Den är mångsidig och riktar sig till olika sorters läsare. Boken är i första hand roande och spännande och det var svårt att lägga den ifrån sig. Berättelsen är dessutom intressant ur historisk synvinkel. Selma Lagerlöf behandlar relationen mellan Karl XII och det svenska folket både under hans levnadsår och efter hans död. Även det ryska kriget och dess verkan på Sverige och svenskarna diskuteras i boken. Berättelsen utspelar sig i en tid då människor hade en stark kristen tro och en stor rädsla för det övernaturliga. Denna rädsla beskrivs mycket noggrant av Selma Lagerlöf och hon gör det mycket historiskt trovärdigt.


Ibland kan det bli rörigt med alla olika karaktärer som dyker upp, men på slutet lyckas allt reda ut sig. Boken är inte alls tjock, vilket delvis beror på att det finns två efterföljande böcker som tillsammans bildar en triologi.
Löwensköldska ringen är en bok som jag kan rekommendera till den som vill ha spännande läsning men också vill ha en utmaning. Även om den mestadels fångade mitt intresse blev den ibland väldigt rörig och svårläst i och med många händelser och nya karaktärer.
2015-08-12 15:18
Löwensköldska ringen är en spännande spökhistoria där en ring stulen från en grav ger genklang långt fram. De som har ringen drabbas av olyckor och när ringen byter ägare drabbas även de. Slutet är oväntat men bra.
Betyg 4
2021-10-24 14:41
Jag brukar läsa en klassiker då och då för allmänbildningens skull. Nu föll valet på Löwensköldska ringen, en föredömligt tunn bok...
Året är 1741 och den gamle krigaren general Löwensköld har just lämnat det jordiska. Han var en av Karl XII:s mest betrodda män och som tack för sina tjänster erhöll han både en herrgård och en guldring med kungens sigill. Generalen bestämde att ringen skulle följa honom i graven och så skedde också, trots dess betydande ekonomiska värde. Men vid nästa gravöppning då en släkting skulle begravas stal någon ringen från generalens finger. Detta helgerån krävde ett till dumdristighet gränsande mod, och de olycksaliga följderna lät inte vänta på sig...

En lättläst och välskriven spökhistoria som känns tämligen modern och med flera bottnar. För generalen som går igen för att återta sin ring är bara en del av den korta berättelsen. Det handlar också om missriktad hämndlystnad, om hur till synes oskyldig handlingar får oväntade och ödesdigra konsekvenser, och hur den som räddar livet på generalens sonson går miste den belöning denne så hett åstundar. Alltså allmänmänskliga erfarenheter av skilda slag, som att otack är världens lön och att inget blir som man tänkt sig. Ett mästerverk på 103 sidor!

Detta är den första av tre fristående delar om släkten Löwensköld, men de övriga får vänta till ett senare tillfälle.
Betyg 4Direktlänk till boken hos Bokus
"
Köp boken på amazon.se (betald länk) * Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.

Skriv egen bokrecension till Löwensköldska Ringen
Liknande böcker:
Den osynlige mannen
 H. Wells
Livet på landet
 F. Reuter
En färd till Indien
 E. Forster
Bartolomeinatten
 P. Merimée
Begums 500 miljoner
 J. Verne
Om friheten
 J. Stuart Mill