bokrecensioner boktips

Djurens gård

Originaltitel: Animal Farm
Författare: George Orwell
Genre: Klassiker
Ämnesord: politik, allegori
ISBN: 0141182709


Direktlänk till boken hos Bokus

Köp boken på amazon.se (betald länk)
* Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Den prisbelönta galten Gamle majoren och de andra djuren på Herrgården har fått nog av Mr Jones övergrepp. De gör uppror och grundar en ny filosofi som de kallar animalismen. De sjunger sin egen kampsång ”O, Englands djur” och arbetar och trivs med sin nya tillvaro. Men smygande, nästan omärkligt, förändras deras förhållanden. En av de ledande grisarna, Napoleon, utvecklar alltmer en sann diktators egenskaper.

Utdrag ur boken:
”Nu fanns det inte längre något tvivel om vad som hade hänt med grisarnas ansikten. Djuren utanför såg frångris till människa och från människa till gris och tillbaka igen, men det var redan omöjligt att upptäcka någon skillnad.”
Medelbetyg: 4,16 (44 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Djurens gård :
2004-04-29 11:05
Denna allegori över utvecklingen i Sovjetunionen under 1930-talet är fylld av snillrika metaforer och kopplingar till författarens politiska samtid. Orwell skrev Djurens gård som en direkt reaktion på sin egen besvikelse över den totalitära utvecklingen i Sovjetunionen. Boken kan givetvis också läsas som en djursaga rätt och slätt även om jag tror att man får mer ut av läsningen om man har en någorlunda kännedom om den politiska utvecklingen och ledargestalterna inom dåtidens Sovjetunionen. Orwell använder sig av ett delvis annorlunda grepp för att beskriva ett politiskt skeende och det tycker jag är lovvärt. Om målet med detta grepp var att nå ut till en bredare publik kan man nog konstatera att Orwell lyckats. Att sedan förenklingarna och språket kommit anpassas därefter kan tyckas olyckligt.
Betyg 3
2004-05-24 19:35
"Animal Farm" är George Orwells satiriska skröna över kommunism och facism. Här möter vi en bonngård under styre av en alkoliserad herre. Människans övergrepp får djuren att göra uppror och skapa en ny filosofi, "animalism". Djuren beslutar sig för att ta över och skapa en gård där alla djur är lika värda. Undan för undan nästan omärkligt förändras djurens tillvaro och grisen Napoleon visar diktatoriska tendenser.

George Orwells "Animal Farm" utkom år 1945 och har sedan dess blivit en klassiker. Själv blev jag bekant med Orwells böcker genom Emil som trugade på mig 1984. Jag föll pladask, men frågan är om jag inte tycker bättre om "Animal Farm". Denna satiriska djursaga har en enorm kraft över sig. Nu många år efter nazismens och kommunismens fall. Boken är kort men facinerande, den är en studie över människans förfall, men också över maktens eviga sötma. Denna bok är ytterst läsvärd, men har ändå inte det sting som krävs för att få högre betyg än en fyra.

Betyg 4
2004-06-30 11:59
Sarkastiskt, satiriskt, underhållande och fortfarande aktuell. Lättläst och totalt politiskt inkorrekt :).

By The Way:
Drar parallellen filmens värld och till Stanley Kubrick's Dr Strangelove, som varmt rekommenderas de som tyckte om boken Animal farm.

PD. Dr. Strangelove handlar om kalla kriget och USA's roll där, inte om själva Sovjet DS.
Betyg 3
2004-08-04 18:13
Normalt sett brukar jag inte gilla böcker som offrar all trovärdig personteckning för att föra fram ett politiskt budskap, men i Animal Farm är satiren dragen så långt att jag kan se poängen med det. Orwell låtsas helt enkelt inte ens att boken är något mer än en satir, och då kan man uppskatta den som sådan.
Betyg 4
2004-12-30 15:12
En av världens bästa politiska satirer och helt vanligt historieberättande. Lika lättläst som läsvärd.
Betyg 5
2005-01-11 00:57
Fan va bra den är! (har lite svårt för en motivering i nuläget, men det stigh skrev var väldigt slående) Den ska läsas på engelska.
Betyg 5
2005-03-02 18:58
Sovjetsatiren är mer underhållande än själva berättelsen.
Betyg 3
2005-03-31 19:59
Trots att Djurens gård först gavs ut 1945 är den fortfarande aktuell, då alla fall jag gör kopplingar från hans metaforiska skrift till nutidens korrupta länder (läs världen). Boken är rolig, träffsäker och samtidigt oerhört sorglig, då den tar upp den gamla devisen, ”makt korrumperar, och absolut makt korrumperar absolut”, som kantat hela världshistorien.

Djurens övertagande av gården, vilket självklart sker genom revolution, och deras fortsatta utveckling under sitt eget egid ger först upphov till känslan, ”de kommer att klara det, de kommer att bygga det jämlika samhället”, men dessa förhoppningar blir naturligtvis grusade snabbt. Hela boken visar på vilken liten tilltro Orwell hade till det kommunistiska, eller låt säga klasslösa samhället och är trots att den skrevs så pass tidigt en rolig allegori som innehåller likheter för hur till exempel Sovjetunionen utvecklades. Jag står själv en bra bit in på vänsterkanten men uppskattar likväl denna bok då den ger en skrämmande bra bild över hur vi människor lever och lär, och vad som händer när makten kommer i fel händer. En bok som det här blir aldrig oaktuell.
Betyg 4
2005-06-21 22:33
Yes. Effektiv fabel. Många gånger rolig också.
Betyg 3
2006-04-07 22:41
spännande tolkning av sovjet. läs den , det är en klassiker somm alla borde känna till
Betyg 3
2006-06-15 08:58
En revolt bryter ut på mr Jones djurfarm. Djuren har fått nog av att leva som slavar under grymma och lata människor. Därför går alla djuren ihop och bildar en pakt mot människorna. Självaste mr Jones jagas iväg från gården och nu är det djuren som styr där. I den här boken kan djuren prata med varandra och de har också mänskliga känslor. Några av djuren är till exempel Napoleon, en stor och smart gris, Snowball, en annan gris, och Squealer som också är en gris. Ett annat djur är hästen Boxer, stor och stark och som alltid sliter hårt på arbetet. Han säger hela tiden att "jag ska arbeta hårdare". Benjamin är en åsna och han är det äldsta djuret på farmen.

Det är de tre smarta grisarna som tar över farmen genom att stifta lagar och regler. En ny filosofi, animalismen, instiftas. Den går ut på att alla djur är lika mycket värda och att människan är fienden. "4 ben bra, 2 ben dåligt" är animalismens princip. Sju nya regler stiftas också, som talar om vad djuren får göra och inte göra. Till exempel "Inget djur får sova i en säng" och "Alla djur är jämställda". Men är alla djuren jämställda? Nej, det är de inte för de tre grisarna börjar snart anse att de är bättre och smartare än de andra djuren på gården. De tycker att de är bättre för att de kan läsa och skriva, och att anledningen till att farmen går så bra är för att just de har organiserat den.

För en av grisarna har all makt stigit honom åt huvudet och han har snart tagit över hela gården. Reglerna skrivs om för att gynna just honom och han börjar bete sig mer och mer som en människa. En regel ändrar han till "Alla djur är jämställda, men vissa djur är mer jämställda än andra". Han dödar de som säger emot honom och de som inte kan arbeta.

Man kan läsa denna bok som en satir mot diktaturer, som nazistiska och kommunistiska samhällen. Den beskriver människans dragning och önskan till makt och pengar. Alla djur i boken representerar olika personer i Ryssland under revolutionen. Till exempel Napoleon är Stalin och Snowball är Trotsky. Med finns också Lenin. Författaren tar avstånd från kommunism, nazism och diktatur överhuvudtaget och jag tror att han vill berätta om det hemska som händer när en diktator har all makt i ett land. Det kommer alltid att finnas ledare i vår värld som vill ha makt och absolut kontroll över ett land och därmed alla människor. Därför är boken viktig och mycket tänkvärd.
Betyg 5
2006-10-17 10:03
En bra bok att läsa paraellt med en historiebok om sovjetunnionen uppgång och fall.
Betyg 5
2007-03-27 19:12
Utöver det politiska budskapet bör boken läsas för sin komik. Fantastiskt rolig - Douglas Adams-klass.
"No animal should drink alcohol...to excess"
Betyg 5
2007-07-06 15:35
En fantastisk skildring av korruption. Den är lättsmält och välskriven och leder till många nya tankar. Det var årtal sedan jag läste den, men jag minns fortfarande mycket stora delar av den.
Betyg 4
2007-11-02 20:07
Helt otroligt bra bok. det var längesedan jag läste den. men jag kommer ihåg att den var mycket spännande. mycket intressant sätt att skriva samhällskritik på tycker jag.
Betyg 5
2008-01-11 11:07
Så lättläst, så underhållande, så viktig!
Betyg 5
2008-04-24 18:32
Lästes med ett leende på läpparna :)
Betyg 4
2008-06-04 13:37
En vanlig missuppfattning som råder, främst bland dem som inte läst Djurfarmen, är att bokens andemening skulle vara att kommunism aldrig kan fungera, eftersom makt osvikligt korrumperar. Det är dock en alltför långtgående tolkning.

George visar förvisso på hur farmen (Sovjet) misslyckas därför att fel ledare, grisen Napoleon (Stalin m.fl.), tar tyglarna efter de ursprungliga, ”äkta” revolutionärerna med gott uppsåt, grisen Snöboll (Trotskij, Lenin m.fl.), och att anledningen till att det allt tilltagande förtrycket kan bestå är att de breda folkmassorna (fåren) är så förbannat korkade att de köper vilka som helst sanningar som serveras bara de slipper tänka själva eller riskera att sticka ut från mängden. Av sociologiska skäl är det ju i människans futtiga sinne viktigare att ha majoriteten på sin sida än rätten.

George antyder emellertid ingenstans att ”animalismen”, som ideologin kallas i boken, förutsatt att den hade fått fortgå i samma goda anda som den tog sin början i, redan på förhand hade varit dömd att misslyckas. Tvärtom, experimentet artar sig väl ända fram till dess att Snöboll fördrivs i ”gårdsflykt” och hans anhängare mördas. Animalismen ersätts av diktatur, däruti problemet. Det enda som den allegoriska ideologin egentligen misslyckas med är således att behålla makten. Hade George verkligen varit av uppfattningen att all makt korrumperar, skulle han ju i boken låtit maktmissbruk skina igenom redan på ”Snöbolls tid”, men det gör han alltså inte.

Boken är sålunda en missnöjesyttring över att kommunismen i praktiken aldrig fick någon chans att genomgå något verkligt eldprov – varigenom den måhända kunnat blomma ut i sin fulla potential?. Den osar bitter bedrövelse över insikten att den personliga maktlystnaden kuschade den sanna humanistiska solidariteten, bedrövelse över att samma gamla propagandistiska och marterande maktmetoder som den mänskliga historien är så fullspäckad av begagnades i kommunismens namn, bedrövelse över att den stora folkliga massan återigen visade sig vara en ohjälpligt dum och lättvallad flock för den som vet att spela på de rätta strängarna.

Vidare är det i egentlig mening inte själva kommunismen som är objektet för Georges kritik, utan människorna som påstod sig implementera den jämte människorna som inte ides se igenom människorna som påstod sig implementera den. Alltså dels det politiska och akademiska etablissemanget, den så kallade makteliten, som mot bättre vetande i rent egenintresse jamsar med i moderiktiga termer – då: broderskap och solidaritet, idag: frihet och tillväxt – och dels den stora tröga massan av nyttiga idioter som i sin fullständiga avsaknad av intellekt har föga mer än gagnlös, temporär konsumtion för ögonen. Utseende- och prylfixering har ju kommit att bli en livsstil, nej, religion, som upptar större delen av de flestas förståndsgåvor. Det är ju så mycket bekvämare att bara ”bräka med” i fårskockens kör än att söka hitta fram sin egen stämma, dömd att överröstas av det kollektiva bruset som den ju ändå är.

Ideologier kommer och går, maktmedlen består.
Betyg 5
2008-08-02 13:09
Sorg, humor, glädje, spänning och realitet(!), det är vad som kännetecknar boken. Man tänker ständigt på kommunismen och början på många andra diktaturiska självstyrelsen när man läser boken.

Från början ska alla djuren ha det bra och inte lida som förr, men verkligheten visar att det inte är möjligt, då vissa blir galna av makten.

Jag har många gånger försökt läsa boken, men alltid lagt ifrån mig den och det har jag riktig ruelse för! 1984 kan inte ens jämföras med Animal Farm som är flera gånger bättre än dystopien.

En riktig klassiker!
Betyg 4
2008-12-09 12:41
annorlunda bild av USSR, vilket det nog ska föreställa
Betyg 2
2010-01-16 09:15
Annorlunda samhällsskildring.
Betyg 3
2010-02-22 16:39
Fängslande från början till slut, en smart och gripande klassiker. Språket är kortfattat men perfekt.
Betyg 4
2010-08-12 13:58
Med "Animal Farm" kommenterar Orwell samhällets maktkorruption på ett annorlunda sätt. Det är fascinerande hur tydligt man känmner igen mönstern från grisarnas styre på "Animal Farm" från andra makfullkomliga diktaturer som Nazityskland och (kanske framförallt) kommunist-Sovjet. Hur moralen sakta, men målmedvetet förvrids och mer och mer tjänar de styrandes syften. Intressant.
Betyg 4
2011-01-18 00:40
en väldigt bra bok att läsa både som fabel och en satir
Betyg 5
2012-04-13 13:17
Mycket bra sämhällsskildring av Orwell för att vara en bok på 40 talet.
Betyg 5
2012-04-29 20:48
Obehagligt bra bok. För att förstå alla referenser krävs det att man är mer insatt om detaljerna i kommunismens historia.Direktlänk till boken hos Bokus
"
Köp boken på amazon.se (betald länk) * Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.

Skriv egen bokrecension till Djurens gård
Liknande böcker:
Om friheten
 J. Stuart Mill
Den svarta tulpanen
 A. Dumas
Mina universitet
 M. Gorkij
Farväl till Berlin
 C. Isherwood
Fontamara
 I. Silone
Antigone
 . Sofokles
I den första kretsen
 A. Solzjenitsyn