bokrecensioner boktips     
Hem | Sök böcker | Lägg till ny bok | Topplistor | Länkar | Kontakta oss | Bli medlem |
  Logga in
 
 
PaulLeBruns vänner
 
Senast inloggade
aquarius
K_Larsson
Arne
frökentulpan
BlommigaBarbro
LillaPeggy

PaulLeBrun   (55 år)
Mitt namn är Paul LeBrun. Detta är icke mitt verkliga namn men likväl, om undertecknad får råda, det enda under vilket ni kommer stifta min bekantskap. Vad gäller min person finns där föga värt att förtälja och dessa rader bjuder därför icke några biografiska uppgifter kring min person.
Sägas kan dock, att jag är fyrtio fyllda, att jag framlever mina dagar i ensamhet samt att jag förtjänar mitt levebröd som författare.
Att jag lever ett dubbelliv och dold bakom en förklädnad är verksam som författare är mig veterligen en väl förborgad hemlighet och faktum är att jag funnit det synnerligen behagfullt att dölja mig bakom detta mitt nom de plum. Att det då jag så önskar, står i min makt att kliva ur mitt jag och in i rollen som PaulLeBrun en man som i samma stund som hans enda uppgift i livet är att skriva, själv är att betrakta som ett oskrivet blad.
Även inom den nära umgängeskretsen är detta, mitt andra liv, ett okänt och sanningen att säga är mina vänner ytterst få då jag, genom åren, kommit att föredraga ett liv i skymundan. De individer som på senare år kommit att stå mig närmast är de jag själv genom mitt författarskap bringat till liv, vilket till dags dato givit vid handen en intim krets av nära vänner och förtrogna och då jag, under långliga perioder, framlever flertalet av dygnets timmar i djup samvaro med dessa, är de för mig, i det närmaste, lika konkreta som de vilka utgör en del av den verkliga värld till vilken jag i rent fysisk bemärkelse hör, men med vilken jag står i mycket ringa förbindelse.
I de fall jag valt att begagna mig av ett berättarjag har detta fiktiva jag kommit att fungera som en förbindelselänk, en länk mellan mig och historien, men ävenledes mellan mig och läsaren och som en följd härav, mellan mig och den verkliga världen. Jag har ävenledes kommit till den insikten att min egen existens är i det närmaste helt beroende av mina fiktiva karaktärer och icke, vilket lär vara den gängse uppfattningen, vice versa. Faktum är ätt det en dag plötsligt stod mig klart att den bild läsaren gives av mig, enkom är den vilken mina karaktärer speglar och att jag dem förutan, i omvärldens ögon, i stort skulle upphöra att existera.

Paul LeBrun


Mail:
pierre.bouleau@hotmail.com

Live:
pierre.bouleau@hotmail.com

Blogg:
www. pierrebouleau@blogspot.com

Home:
www. pierrebouleau.fr.tt

Diskussionsforum: http://groups.google.com/group/pierrebouleau

Recensioner | Bokmärken | Tycker som PaulLeBrun
Skriv inlägg i gästboken
Senast inloggad 9 jun. 2007
Besökt boksidan 11 ggr.
Tot. 5 recensioner
Snitt-Betyg: 3,8

Nedan visas alla recensioner skrivna av PaulLeBrun
sortera efter:
Titel Författare Recension (inledning) Betyg Datum
Enuma Elish - Det Babyloniska SkapelseeposetWikander
Med sin mästerliga översättning av det babyloniska.. Visa hela
407-06-02
GilgamesheposetUnnini
Gilgamesheposet betraktas idag som världens äldsta.. Visa hela
407-04-24
I döda språks sällskapWikander
”Att riktigt förstå en alldeles särskilt invecklad.. Visa hela
407-05-03
Kanaaneiska Myter och LegenderWikander
I ”Kanaaneiska myter och legender” (Wahlström & Wi.. Visa hela
307-05-15
Myternas historiaArmstrong
Karen Armstrong (1945-) har med sina populärvetens.. Visa hela
407-04-13