bokrecensioner boktips

Förrädare

Författare: Hans Lagerberg
Genre: Historisk roman
Ämnesord: politik, historia, kultur, förräderi
ISBN: 9173248622


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Anklagelsen svider. Ändå är begreppet vagt. Det kan utslungas mot den som sålt sitt land för egen vinnings skull, men det kan också brukas av makthavare som vill misstänkliggöra sina opponenter. Eller skrikas ut av den älskade som känner sig sviken av den hon älskar.
Hans Lagerberg har skrivit en bok om förrädarna i historien. Den börjar med ärkeförrädarna Judas, Brutus och Quisling. Sedan följer en brokig historisk kavalkad där vi möter alltifrån tyrannmördare till klassförrädare. Läs om Anckarström, Dreyfus, Kim Philby och Arne Treholt. Läs också om de som setts som skurkar i sin egen tid men som fått upprättelse i en annan.
Här ryms även förrädaren i positiv bemärkelse: den som vågar röja sanningen och avslöja orättvisor. Skepsis och trolöshet är förutsättningarna för ett humant samhälle, och en enögd lojalitet med den egna klassen, rasen eller religionen kan slå över i intolerans och fiendskap mot ”De andra”.
Förrädare diskuterar de problem som uppstår när lojaliteter kolliderar och skapar omöjliga val. Men det är också en personlig bok, färgad av författarens egna erfarenheter och mångåriga studier i ämnet.
Medelbetyg: 4 (2 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Förrädare :
2004-09-07 13:29
Vad kännetecknar en förrädare och vad är egentligen förräderi? Frågor liknande dessa försöker författaren Hans Lagerberg att problematisera kring i sin mycket originella bok ”Förrädare – en bok om omöjliga och nödvändiga lojaliteter”. Ett förräderi är enligt Lagerberg resultatet av en konflikt mellan olika värdesystem - system som ofta är immanenta, och som vi födds in i och som vi knappast kan påverka mer än marginellt. Förräderiet uppstår då den enskilda individen bryter mot de sociala och kulturella normer som är förhärskande och allmänt accepterade i den miljö där den specifika individen råkar befinna sig. Själva förräderiet blir därför en handling som helt och hållet är kulturellt betingad och vad med är – helt och hållet situationsstyrt.

Boken är tämligen omfångsrik och de olika förrädarna grupperas in i olika fack; alltifrån politiska förrädare till landsförrädare, tyrannmördare och klassförrädare etc. De hela tar dock sin början med utgångspunkt från den kanske största förrädaren av dem alla – Judas. Redan här anger Lagerberg tonen då han ifrågasätter benämnandet av Judas gärning mot Jesus som ett förräderi. Lagerberg konstaterar istället att detta förräderi måhända var förutbestämt såtillvida att gud redan på förhand avgjort Judas öde genom att bestämma att just han skulle ange Jesus.

Lagerbergs uppslag är finurligt och greppet är likaledes mycket ovanligt, för han väljer helt sonika, och i kontrast till sedvanligt bruk, att skildra världen utifrån förrädarnas perspektiv. Förrädarna visar sig i Lagerbergs genomgång många gånger vara vanliga människor som drabbats extra hårt i olika konflikter såtillvida att de många gånger motvilligt tvingats välja sida för att senare bli betraktade som hjältar eller förrädare. Skillnaden mellan att å en sidan bli en beundrad hjälte och å andra sidan en avskydd förrädare tycks i framställningen hårfin: Raul Wallenberg kom utifrån utfallet av andra världskrigets att betraktas som en hjälte medan exempelvis norrmannen Vidkun Quisling blev betraktad som en avskyvärd förrädare. Men hade denna klassificering varit densamma om Tyskland istället stått som segrare efter kriget? Hade då inte Wallenberg varit förrädaren och Quisling hjälten? Lagerberg ifrågasätter konstant den enkla och konventionella bilden av de olika förrädarna vars öden han skildrar. Han försöker istället för att fördöma, sätta in deras handlande i ett historiskt sammanhang och bredare perspektiv. Lagerberg bemödar sig på så sätt att medvetandegöra läsaren om de svåra omständigheter och de obekväma ställningstaganden som många av förrädarna har levt under.

Den här boken är mycket intressant och viktig såtillvida att den ifrågasätter det gängse synsättet varmed vi betraktar människor som vi benämner förrädare. Trots detta fann jag vissa skildringar mer intressanta än andra (och detta beror givetvis på mina egna intresseområden). Jag ser därför denna bok som ett tilltalande smörgåsbord belamrat med historiska betraktelser, ett smörgåsbord där läsaren själv kan välja ut godbitarna, allt efter tycke och smak. Och för det mesta smakar det riktigt bra!
Betyg 4
2005-06-05 22:07
Den här boken har jag läst då och då i. Man kan inte låta bli att undra över om inte Nya Testamentets verkliga martyr är förrädaren Judas Iskariot. Tanken är gammal. Men Judas fick betala ett högt pris för att genomföra Jesus Nasareens önskan om odödlighet: Självmord och historiens och kyrkans dom. Det är paradoxen att hela vår kultur och etik hade varit omöjlig utan en förrädares osjälviska offer.
Den ena sidans förrädare är den andra sidans hjälte. Men i kristendomen hade Jesu hjältemod varit omöjligt utan Judas förräderi och vem är då hjälte?
Förrädaren Jaruzelski räddade Polen från en rysk invasion, var han då verkligen en förrädare? Det har nyligen visat sig att Niels Bohr avslöjade atombombens hemlighet för ryssarna och därmed förhindrade USAs hegemoni - var det enbart av ondo?
En bra bok ska väcka många funderingar bortom det som ryms innanför dess pärmar.
Betyg 4
Liknande böcker:
Härskaren
 S. Scarrow
Att färdas i motvind
 M. Haraldsson
1794
 N. Natt och Dag
Führerns barnmorska
 M. Robotham
Pojken som följde med..
 J. Dronfield
Kära Madame de Staël
 E. Lundström
Silvretsrike
 C. Iggulden
Krönikan om Ylva Alm 2..
 I. Skjelbakken
Den andra dödssynden
 J. Guillou
Samma Författare: