bokrecensioner boktips

Centralism eller självförvaltning

Författare: Michail Bakunin
Genre: Klassiker
Ämnesord: filosofi, politik, religion, historia, kultur, framtid, vetenskap
ISBN: 9185016578


Direktlänk till boken hos Bokus

Köp boken på amazon.se (betald länk)
* Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen
Medelbetyg: 3 (1 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Centralism eller självförvaltning :
2005-04-13 16:59
Boken "Centralism eller Självförvaltning" består av utdrag ur den anarkistiske praktikern Michail Bakunins verk och skrifter. Boken är bestående av ca 160 tätskrivna sidor.


Boken är upplagd med en liten inblick i vem Bakunin var och vad denna verkade för, som inledning. Direkt därefter kastas vi in i denna persons tankevärld, inom alla möjliga områden. Allt från Striden med Marx till teorier om hur teknokratin skall och måste göras folklig, tas upp.


Det första som kanske kan ses som irriterande med denna annars mycket intressanta bok, är att det inte på förhand redogörs för varifrån de olika delverken kommer ifrån, dvs. från vilka av Bakunins verk som varje kapitel utgör. Detta ledde som exempel till att jag införskaffade hans verk "Gud och Staten", vilken sedan återciteras i en hel del olika kapitel i detta verk. Det kändes på olika sätt snopet, men är ett vanligt förekommande problem med denna typ av verk. De som läser mycket Chomsky vet precis vad jag talar om, där minst fem av de svenskutgivna böckerna till stora delar innehåller samma dokument etc. Det är möjligt att det är svårt att komma ifrån då man talar om en persons generella tänkande, dvs. bygger en bok på utdrag, dock utges "Centralism eller Självförvaltning" av samma förlag som gav ut "Gud och Staten" här i Sverige, vilken kan få en att tycka att det klarare borde framgå.

Om vi nu istället fokuserar oss på själva verket är de tankar och åsikter som förs fram av mycket stort värde. I Gud och Staten talar Bakunin, som titeln påvisar, mer om just staten, religionen, förgiftningen av massornas sinnen etc. medan det inom detta verk mera talas om lite bredare perspektiv, som klasskamp eller dessutom om praktiska händelser och synen på dessa, så som Pariskommunen.

Bakunin är en mycket intressant människa att studera, både ur filosofisk som politisk synvinkel. Tanken att ingen auktoritet skall styra kan tyckas löjlig för de som växt upp med den vanliga hierarkiska ordningen, och dagens teknokratiska samhälle, men Bakunins tankar tycks påträngande aktuella, vilket som jag ser det tyder på en realistisk inställning och syn på samhällets ordning under dåtidens 1800-tal. I jämförelse med "Gud och Staten" värderar jag dock inte verket lika högt, vilket till stor del beror på att många trådar lämnas ofullständiga (eftersom detta är en bok med utdrag), samt att "Gud och Staten" just är en bok där Bakunin mera okontrollerat tillåts uttrycka sina tankar och idéer, ven om det i många fall just leder till utsvävningar och för stora sidovägar kring huvudämnet.

Det som gör att boken faktiskt är mycket läsvärd är just tyngden i Bakunins anarkistiska åskådningssätt, vilket har mycket vettigt att säga om världen idag. Faktum är att åsikterna kanske är mera aktuella idag, än förr?
Betyg 3Direktlänk till boken hos Bokus
"
Köp boken på amazon.se (betald länk) * Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.

Skriv egen bokrecension till Centralism eller självförvaltning
Liknande böcker:
En färd till Indien
 E. Forster
Den glada vetenskapen
 F. Nietzsche
Bartolomeinatten
 P. Merimée
Om friheten
 J. Stuart Mill
Den svarta tulpanen
 A. Dumas
Mina universitet
 M. Gorkij
Ute i världen
 M. Gorkij
Bror Och Syster
 G. Eliot
Samma Författare: