bokrecensioner boktips

Barn med flera språk – tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle

Författare: Gunilla Ladberg
Genre: Fakta
Ämnesord: , tvåspråkighet, flerspråkighet
Utgivningsår: 2003
ISBN: 914705199X


Direktlänk till boken hos Bokus
"
Köp boken på amazon.se (betald länk)
* Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Sverige är idag ett mångkulturellt land. Ändå råder enspråkigheten som norm. Föreställningen att språk konkurrerar med varandra är stark, trots att forskning visar att kunskaper i olika språk tvärtom stödjer varandra. Författaren till denna bok hävdar att flerspråkighet i sig inte är en pedagogisk fråga utan en politisk. Det är helt enkelt en mänsklig rättighet att få använda sitt modersmål. Det är också en mänsklig rättighet att få lära sig språket i det samhälle man lever i. Då behövs kunskaper om språkinlärning, både hos föräldrar och hos dem som arbetar inom förskola och skola.
Den här boken handlar om barn med flera språk, men också om vuxna – vuxna som förebilder, vuxna som förmedlare av värderingar. Det är alltför lätt att helt oavsiktligt lära barn att något språk inte är önskvärt. Kunskaper är viktiga för att motarbeta fördomar som hämmar barnen.
Hur går det till när barn lär sig språk – ett eller flera? Vad kan underlätta och vad kan försvåra barns språkinlärning? Hur skall vi hjälpa barnen till en god språklig utveckling? Hur stödjer vi inlärningen av svenska samtidigt som vi hjälper barnen att bevara familjens språk? Hur kan föräldrar och anställda i förskola och skola hjälpas åt för att ge barn den rikedom som det innebär att ha flera språk?

Gunilla Ladberg är fil dr i pedagogik, författare till ett flertal böcker om området och en flitigt anlitad föreläsare.


Utdrag ur boken:

Barn som lever med olika språk behöver alla sina språk. Eftersom alla barn har förmåga att lära sig många språk, behöver ingen i familjen avstå från att tala något språk med barnet. Det finns inte heller någon anledning att vänta med något språk – tvärtom. Det är en fördel att möta varje språk så tidigt som möjligt. De yngsta barnen har lätt att tillägna sig den språkliga basen och ju tidigare man börjar desto mer kan man utnyttja den förmågan. I varje språk som används regelbundet utvecklar barnet en stark bas.
Ju tidigare i livet barnet börjar höra språket desto längre tid har det på sig att lära sig det. Ett språk som man hör tidigt i livet ger även en större känslomässig närhet.
Det kan ibland vara svårt och kanske kännas konstlat för en vuxen att plötsligt introducera ett språk som man inte naturligt har använt tidigare. Så har flera föräldrar beskrivit det för mig. Men ändå – hellre sent än aldrig.
Eftersom olika språk aldrig används precis på samma sätt eller lika mycket kommer barnen att lära sig olika mycket av dem. Ordförrådet och den pragmatiska kompetensen kommer att skifta mellan språken, men en grund som lagts kan alltid byggas på senare i livet.

Medelbetyg:
Betygsätt:
Bok recensioner av Barn med flera språk – tvåspråkighet och flerspråkighet i familj, förskola, skola och samhälle :
2010-07-07 12:14
En stor del av boken används för att komma åt och ändra läsarens fördomar om flerspråkighet. Även om det är relevant blir det snabbt tjatigt. Resten av innehållet är inte särskilt djupgående, endast små spretiga segment tillsammans med exempel från Ladbergs och hennes bekantas personliga erfarenheter. Därför känns det lite väl ofokuserat.