bokrecensioner boktips

Carolus Rex

Författare: Ernst Brunner
Genre: Historisk roman
Utgivningsår: 2005
ISBN: 9100107522


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Carolus Rex var mitt namn. Det var jag.
Karl XII fick jag heta efter långa släktleds räkning.
Född i purpur 1682, skjuten till döds av en kulknapp avlossad från egna led.
Kronan satte jag själv på mitt huvud.
På väg till kröningsceremonin föll den i gatans smuts.
Jag behövde den inte. Jag var 15 år gammal och smord av Herren.
Om än finlemmad och smalaxlad var jag stark i beslut.
Jag var suverän.
Jag sände fler undersåtar i döden än någon annan europeisk regent.
Alla lydde mina påbud.
Jag vet vad de sa om mig: krigarkung.
I början gick jag segrande ur striderna. Mot slutet led jag enbart förluster.
Det påstås att jag jagade björn med större iver än kvinnor.
Ingen kvinna väckte mitt begär.
Därom talar jag icke.
Jag fick aldrig en son.
Till slut måste sanningen fram.
Många säger att de funnit den.
Många har i efterhand trott sig se skeendet.
Finn här från min egen penna vad jag gjorde, det jag byggde, det jag ödelade.
Detta är min egen historia.
Sådan var jag.

Få svenska kungar har avporträtterats i ord och bild i så hög grad som Karl XII. Man har spekulerat kring, tolkat och omvärderat krigarkonungen.
Ändå förblir han en gåta. Vilka var hans drivkrafter? Hur såg han på sin roll? Varför gifte han sig aldrig?
I Ernst Brunners magnifika levnadsskildring kommer kungen äntligen själv till tals och vi kommer honom närmare.


Medelbetyg: 2 (2 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Carolus Rex :
2007-03-26 23:18
En stor tjock innehållsrik fiktiv teckning av Karl XII. Oerhört jobbig att läsa. Glimtvis piggnar texten till och blir nästan intressant, men annars lunkar den på i ett jämntjockt, svårgenomträngligt snår av platser, namn och händelser.
Jag tror inte det är ett misstag. Jag tror författaren ville ha det så - obegripligt nog. Texten skall ge (och lyckas nästan) intryck av dagbokskaraktär, skriven av krigarkungen själv. Men allt blir tungt, med illusoriskt gammalt språk (verkligt 16-1700-talsspråk skulle bli i det närmast oläsligt) och nästan helt utan dialog på 807 sidor, alla repliker refereras indirekt. Sånt lättar inte upp en text.

Historikern och akademiledamoten Peter Englund har kritiserat Brunner för "Carolus Rex" inte för att det är en påhittad historia han klämmer ur sig, utan för att han hittar på för lite. Så är det nog, jag håller med. Aldrig lyfter det mycket högre än en dammig historiebok från skolan, hur mycket Brunner än tar i.
Betyg 2
2009-05-25 22:33
Ett porträtt. Det kan vara innehållrikt, eller fattigt. Men skända icke de som finner rikedomen. Carolus Rex aka Karl XII av Ernst Brunner är en fascinerande bok att läsa, men på många sätt oerhört, nästintill ohyggligt tung att arbeta sig igenom. När jag skrev min C-uppsats sade handledarna att kvalitet går framför kvantitet. Har Brunner missat detta på de mer än åttahundra sidor, eller vänta, är detta den innehållsrika fattigdom som faktiskt inte går att förbise då det faktiskt, precis som titeln åsyftar, är; hans liv i sanning återberättat. Jag fann på de första etthundra sidorna en berättarteknik och lingvistisk orgasm utöver det vanliga, aka kvalitet. Brunner leker inte bara Carolus Rex, han är Carolus Rex. Men då jag vände det tvåhundrade bladet, började det kännas fattigt. Författarens berättarteknik och biografiska unicitet fanns kvar, det var min entusiasm som hade slocknat på plural otalade grunder.
Betyg 2
Liknande böcker:
Härskaren
 S. Scarrow
Att färdas i motvind
 M. Haraldsson
Cilkas Resa
 H. Morris
1794
 N. Natt och Dag
Führerns barnmorska
 M. Robotham
Pojken som följde med..
 J. Dronfield
Robin Hood
 J. McSpadden
Myteriet på Bounty
 C. Nordhoff
Kära Madame de Staël
 E. Lundström
Lammet och stormbocken
 H. Linderholm