bokrecensioner boktips

Pandoras ask : strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia,del 1, tiden före an

Författare: Bo Lindell
Genre: Fakta
Ämnesord: , kärnfysik
Utgivningsår: 1996
ISBN: 9789174863475


Direktlänk till boken hos Bokus

Köp boken på amazon.se (betald länk)
* Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

När Röntgen 1895 kungjorde upptäckten av sina "X-strålar" fick den under 1800-talet allmänt utbredda uppfattningen att mänskligheten hade nått fram till fullständig kunskap om naturlagarna sin första törn. Därefter förändrades "verkligheten" i rask takt av den ena upptäckten efter den andra inom området strålning och radioaktivitet med portalfigurer som Becquerel, makarna Curie, Planck, Einstein, Rutherford och Bohr.
Man kom tämligen snart underfund med att verkan av röngenstrålarna och strålning från radium och andra radioaktiva ämnen var på både gott och ont. Den innebar stora framsteg inom diagnostik och behandling av t.ex. cancer men också risker i form av strålskador vid oförsiktighet.
När kärnklyvningen upptäcktes strax före andra världskriget kom belägget för riktigheten i Einsteins tes att materia kan omvandlas till energi.
Pandoras ask är en populärvetenskaplig översikt över utvecklingen från de gamla grekernas föreställningar om ljuset fram till tiden omedelbart före andra världskriget.

Medelbetyg: 3 (1 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Pandoras ask : strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia,del 1, tiden före an :
2022-06-23 00:50
Betyg 3