bokrecensioner boktips

Kapitalet.se

Författare: Mikael Nyberg
Genre: Samhällsdebatt
Ämnesord: politik, historia, kultur, framtid, vetenskap, samhällsdebatt
ISBN: 9173248193

Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Sverige är ett av de länder där klassklyftorna växt allra snabbast på senare år. Försämrade arbetstider, osäkra anställningsförhållanden och stress i underbemannade verkstäder och serviceinrättningar kännetecknar arbetslivet. Men i den offentliga debatten låter det annorlunda. Vi får veta att vi just inträtt i en ny tid, där kunskap och kompetens regerar. Industrisamhället och dess löpande band finns inte mer. Nu befinner vi oss i informationssamhället med dess globaliserade nya ekonomi. Det här är en förljugen bild, visar Mikael Nyberg i denna unika studie. I själva verket lever vi i en tid av forcerad kapitalistisk industrialisering. De löpande banden är inte på väg bort. De löper tvärtom snabbare än förr, och de sträcks ut över nya delar av ekonomin. Det är inte heller sant att tjänsterna tränger undan industrin. Tvärtom, tjänsteproduktionen industrialiseras. I de datoriserade telefoncentralerna sitter nu operatörer i rad på rad som i Henry Fords fabriker.

Det här är en bok på tvärs mot det mesta som tas för givet i samhällsdebatten. Mikael Nyberg belägger i detalj hur borgerligheten nu söker sig tillbaka till det tidiga 1900-talets förakt för förnuft och folkstyre. Han avslöjar Pehr G. Gyllenhammars dubbelspel i det nya Europa, och han granskar en rad av de mest uppburna politikerna och debattörerna på senare år. I Kapitalet.se får både Mona Sahlins socialdemokratiska förnyelse och George Soros kritik av kapitalismen sin förklaring.

Utdrag ur boken:
"Framtidsforskarna tänker sig att den föråldrade, nationella massdemokratin ska avvecklas i två riktningar - uppåt till överstatliga arrangemang och nedåt till en högteknologisk direktdemokrati. Hur besluten om de nödvändiga intrången i de efterblivna fattigländerna ska tas får vi inte veta, men för de lokala angelägenheterna föreslår författarna ett informellt chattande över näten och tryckande på knappar i ändlösa opinionsmätningar on line. Aldrig har så många haft så mycket tid och energi för ett "bredare demokratiskt deltagande", heter det.
Det är en vision för highbrow-ekonomins och de välmående förorternas överskikt. De amerikanska män och kvinnor som i den nya epoken jobbar dag och natt i fabriker och serviceinrättningar för att försörja familjen och ge barnen en framtid hör inte hemma i den tredje vågens minoritetsdemokrati. I själva verket, skriver makarna Toffler, motsätter sig "miljontals bland medelklassen och de fattiga i Amerika... övergången till den tredje vågen på grund av en ofta berättigad rädsla för att hamna på efterkälken, förlora sina jobb och glida ännu längre ner på den ekonomiska och sociala skalan". Detta massamhällets motstånd mot den nya minoritetsmakten måste övervinnas. Ju snabbare det sker "desto större blir chanserna till en fredlig övergång".

Medelbetyg: 4 (1 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Kapitalet.se :
2004-10-21 09:48
Jag vågar nästan utlova att en riktig aha-upplevelse erhålls för de som bemödar sig en genomläsning av de drygt 500 sidor som Mikael Nybergs kapitalet.se omspänner. Nyberg punkterar i boken på ett stringent sätt myten om det globala kunskapssamhället. Nyberg menar att löpande banden inte alls på väg att försvinna, snarare löper de tvärtom snabbare än någonsin tidigare och mer därtill – de sträcker sig ut till nya delar av ekonomin då också tjänsterna och kunskapsproduktionen industrialiseras. För vem kan på allvar hävda att en snabbköpskassörska idag inte utför ett monotomt industrialiserat arbete? Den verkliga industrialiseringen har därför inte slutat utan just börjat påvisar Nyberg – och särskilt då utvecklingsländerna i allt snabbare takt omformar sina produktionssystem. Att tala om ett globalt kunskapssamhälle då hälften av världens människor ännu inte har tillgång till en telefon känns inte bara besynnerligt utan även cyniskt. Ändå lever vi nu i paradoxernas tidsålder. Det är just sådana paradoxer som Mikael Nyberg i och med denna skrift vill upplysa oss om.

Det kanske mest frapperande med Mikael Nybergs ”kapitalet.se” är dock att den tydligt synliggör det osynliggjorda: arbetsplatserna och vardagsvillkoren för vanligt hårt arbetande människor kontra kvartalskapitalismens och aktiemarknadsknappologins cyniska logik. I Nybergs bild av det nya Sverige framträder de osynliga förlorarna i det så kallade postindustriella paradiset, de som aldrig får ta plats i kvällsnyheternas ekonomiprogram, de halvt utslitna som till priset av utbrändhet bär upp ett allt mer osolidariskt samhälle. Vassa och satiriska illustrationer av Mikaels bror Robert Nyberg förhöjer läsupplevelsen ytterligare. Om detta må ni berätta… tänkte jag när jag just läst ut denna bok. I och med denna recension har jag gjort just så. Och det känns bra.
Betyg 4
Liknande böcker:
Historien om Europa
 K. Alnæs
Svensk seriehistoria -..
 U. Granberg
Kirke
 M. Miller
Vardagar
 U. Lundell

 .
Ett drama i luften
 J. Verne
Om friheten
 J. Stuart Mill
Där solen aldrig går n..
 H. Brandão Jönsson