bokrecensioner boktips

Karl Marx - en biografi

Författare: Francis Wheen
Genre: Biografi
Ämnesord: filosofi, politik, historia, vetenskap
ISBN: 9172635037


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

”Det går ett spöke genom Europa – Kommunismens spöke”. Så inleds den mest berömda av alla politiska pamfletter – Kommunistiska Manifestet. Och nog stämmer de orden än idag, åtminstone vad gäller deras upphovsman. För trots att det världsomspännande Sovjetimperiet, som sade sig vara byggt på hans idéer, numera är dött och begravet är Karl Marx mer aktuell än någonsin. När BBC lät sina lyssnare och tittare utse årtusendets tänkare segrade Marx före Einstein och Newton.

Francis Wheen har i sin briljanta biografi återskapat Marx som den levande och motsägelsefulla person han var: Den preussiske juden som blev en engelsk gentleman, den vredgade agitatorn som tillbringade större delen av sitt liv på British Museums dammiga och tysta bibliotek, den djupt allvarlige filosofen som älskade mat, dryck och cigarrer, den hängivne familjefadern som gjorde husan med barn, vetenskapsmannen som ägnade sitt liv åt att förstå hur kapitalet fungerade men som själv levde i armod.

Medelbetyg: 3,5 (2 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Karl Marx - en biografi :
2004-10-15 14:09
Bortsett från vilka politiska uppfattningar man själv hyser är det omöjligt att tillbakavisa Karl Marx som politisk tänkare och vetenskapsman. Marx har trots allt utvecklat och förnyat inte bara en vetenskap utan flertalet vetenskapsdiscipliner och därtill synen på undersökningsmetodik. Att Marx alltjämt ses som en betydelsefull tänkare har också bevisats vid åtskilliga tillfällen bland annat i en undersökning som gjordes av brittiska BBC. När BBC inför millennieskiftet lät sina tittare och lyssnare utse årtusendets tänkare placerade sig Marx i topp före Einstein och Newton. Marx historiska betydelse torde på intet sätt ringaktas. Trots det är det väldigt få (procentuellt sett) som bemödat sig att faktisk läsa någon av Karl Marx skrifter. Nu ges dock ett utmärkt tillfälle till detta för Francis Wheens bok ”Karl Marx – en biografi” bör fungera utmärkt som en introduktion till Marx tankar och personliga liv.

Marx beskrivs i boken som det briljanta geniet (fil. Dr. vid 23 års ålder) som valde den obekväma politiska vägen framför den utstakade akademiska banan. Hans framställs också som den naturlige ledaren som med knivskarp blick och dräpande tankeförmåga kunde få den mest självsäkre motståndare att darra av pur skräck. När Marx tog till orda lyssnade alla och gubevars den som vågade motsätta sig den starke ledarens påståenden - för Marx var oresonlig att ha att göra med som fiende. Men just denna oresonlighet beskrivs av Wheen som en stor belastning för honom själv då Marx våldsamma polemik mot allt och alla bidrog till att han fick leva ett farligt och kringflackande liv i exil.

Wheens biografi kan vid en första anblick verka tung och svårläst, men faktum är att det förhåller sig precis tvärtom – skildringen av Marx leverne känns nästan överdrivet enkel. Till detta tycker jag att många av beskrivningarna är mer än nödvändigt spekulativa. Visserligen har Wheen utgått från ett gediget faktaunderlag och omfattande research, men det innebär ju inte att författaren fördenskull kan uttrycka Marx tankar åt oss. Avslutningsvis finns det i boken en del intressant sidoinformation som ofta hamnat i skymundan tidigare, bl.a. det faktum att Marx var gift med dottern till en tysk baron och vars morbror var grundaren till den sedermera multinationella Philips-koncernen. Marx erhöll emellanåt pengar från just sin hustrus morbror/Philips-koncernen – som därmed indirekt sponsrat socialismens spridning! Jag ger denna biografi en trea i betyg då den både är lättläst och förklarande (och faktiskt riktigt underhållande). Men som sagt, väl spekulativ.
Betyg 3
Liknande böcker:
Etikprofessorn
 T. Tännsjö
Vänsterdocenten
 T. Tännsjö
Jakten på Dawit
 M. Schibbye
Bernadotte för Sverige..
 H. Lindqvist