bokrecensioner boktips

Bibeln

Originaltitel: βιβλία
Författare:
Genre: Klassiker
Ämnesord: filosofi, depression, krig, mord, humor, teologi, historia, kärlek, kultur, synd, framtid, spänning, äventyr
Utgivningsår: 397
ISBN: 9789171955784


Direktlänk till boken hos Bokus

Köp boken på amazon.se (betald länk)
* Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Utdrag ur boken:
Bättre att bo i ett öde land än med en grälsjuk och besvärlig kvinna. (Ordspr. 21:19)

''Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld.'' (Matt. 5:22)

''Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan?''
(Luk. 11:40)

''Ni blinda dårar, vilket är förmer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt?'' (Matt. 23:17)

'' Då sade han: ''Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt?'' (Luk. 24:25)

''Men Gud sade till honom: ?Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det??'' (Luk. 12:20)

''Vilka dårar ni är, ni galater! Vem har förhäxat er? Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst.'' (Gal 3:1)

''Men inser du inte, tanklösa människa, att tro utan gärningar är utan verkan?'' (Jak. 2:20)

''Denna olycka kommer från Herren. Vad har jag då längre att hoppas av honom?'' (2 Kung 6:33)

Medelbetyg: 3,68 (34 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av Bibeln :
2004-08-18 10:19
Bibeln är helt klart läsvärd - om inte för det religiösa så för spänningen. Språket är lite strikt, och det kan ofta bli långtråkigt. Kräver en hel del tålamod och bör inte sträckläsas. ^^
Betyg 5
2004-08-18 14:33
Så dumt av mig att inte komma på tanken att recensera bibeln.

Tja, det handlar väl om man tror på den eller inte...
Jag gör det. Det gör den till Boken med stort B!

Även om man väljer att inte tro, så har den allt, kärlekshistorier, intriger vid de kungliga hoven, hjältar, kampen mellan det goda och det onda, mellanösterns och medelhavets historia.

De senare översättningarna rekomenderas för icke vana bibelläsare, Folkbibeln, eller 2000 års övers. Där är språket inte alls så strikt utan snarare alldagligt.
På engelska rekomederas NIV mfl.

Länktips:

http://www.bibeln.se/
Betyg 5
2004-08-18 14:43
Världens största bestseller. Även bland icketroende.

En underbar källa för kunskap, tröst och glädje.
Betyg 5
2004-08-18 18:33
Bibeln måste vara den mest svårrecenserade bok som någonsin funnits! Boken är ju egentligen skriven av så många författare under så många tidsåldrar att själva recensionen blir splittrad redan från början. Att berättelserna sedan också är sammanlänkade av en redaktör gör uppgiften närapå omöjlig.

Min personliga åsikt (jag är inte troende) är att Bibeln skiftar väldigt mycket i kvalite, men att det finns något i den för alla. Poesi, äventyr, goda råd, mord, kärlek - you name it. Allt finns där. Själv skulle jag nära på ge "Jobs bok" en jordgubbe i betyg (mitt bästa), medan andra delar som konungaboken, eller upprabblingarna i pentaueken bara gör mig sömnfärdig :).

Kortfattat om denna enorma bok; jag är inte människa nog att ge den ett betyg.
2004-08-18 20:47
En svår recenserad bok om mänsklighetens största lögner och bedrägerier, förtryck och vidskepligheter,
kärlek och hat, härskare och slav.

Läses bibeln enbart som en roman är den underhållande, mustig och rent av lustig i sina detaljerande
skildringar om folk och företeelser.

Läses den som vissa bokstavstroände gör är den livsfarlig, fördömande och falsk!

Klart läsvärd, men från ett sunt och agnostiskt perspektiv!
Betyg 4
2004-08-18 23:29
säger bara blä. så mogen är jag ha ha
Betyg 1
2004-08-23 11:07
Mångsidigare bok än bibeln går nog inte att läsa. Jag har inte läst hela, men det jag läste är BRA!
Betyg 5
2004-09-22 15:52
Märklig litteratur, svår att recensera. I långa stycken är det långtråkig och träig läsning med alla upprepningar och redogörelser för olika släktskapsförhållanden. Gamla testamentet upplever jag som motbjudande i sitt kvinnoförakt och alla sina vidriga våldspornografiska skildringar. Nya testamentet är däremot många gånger en källa till tröst och uppmuntran om än lite knastrigt torr i sitt språk. Med tanke på hur länge sedan det var som Bibeln skrevs, kan man när man läser konstatera att människan nog varit på samma sätt i alla tider; samhällena och levnadsförhållandena förändras men människan förblir sig lik.
Betyg 3
2005-02-03 09:47
Jag hade satt mig för att läsa Bibeln pärm för pärm. Jag har många gånger gett upp men sedan återupptagit läsandet. Men jag är ännu inne i gamla testamentet som vad jag förstår är den svåraste delen.

Hur ska man kunna recencera Bibeln? Vissa avsnitt är så vansinnigt tråkiga, det gäller främst alla släktförhållanden som är uppradade.

Men det är intressant läsning. Jag ger inget betyg för jag har ännu inte läst ut den
2005-02-03 13:31
Böckernas bok har ALLT och är den viktigaste av alla böcker som någonsin skrivits - på gott och på ont.
Även jag som icke-troende sätter därför det solklara betyget 5.

PS till "Viseman": Godag Cykelkamel i sjunde megasfären.
Betyg 5
2005-02-03 14:40
Tja, nu har jag ju inte läst hela bibeln, men den är i sanning facinerande.
Förutom då Pentateuken och sådana ställen. Gillar predikaren rätt bra. En liten pessimist som fått så mycket utrymme!
2005-02-03 15:47
Fantastisk historia
Betyg 4
2005-06-21 22:25
Bitvis tung och bitvis rena tramset. Stilistiskt är det ofta extremt ogenomträngligt och långrandigt utan vettig gestaltning. Segt att det ofta liksom saknas dialog. Inte minst mellan "Gud" och "människan".
Otroligt mycket dumheter har gjorts i denna boks namn och det drar ner betyget. Dessutom är det alltid svårt med antologier när redaktörerna inte drar åt samma håll.

Personligen har jag alltid föredragit Nordisk och Grekisk mytologi. Koranen är inte dum den heller. Gilgamesh är kul. Beowulf är det bra drag i.

Se även: http://susning.nu/Religion
Betyg 3
2005-12-10 00:07
Har bara läst nya testamentet. Intressant även om jag inte gillar alla delar.
Betyg 4
2006-01-08 03:01
Jag tycker nästan att Bibeln är värd titeln "den gudomliga komedin".
Inte precis för att dessa två böcker liknar varandra så mycket till handlingen utan för att Biblen är den mest humoristiska gudasaga nedskriven på papper! Delvis tung och emellanåt långrandig med en solklar idioti men fortfarande en glänsande humoristisk berättelse som innehåller allt: religion, historia, konflikter, intriger och spänning!
Troende eller ej, Bibeln är värd att läsa! En gudomlig och lärorik komedi!
Betyg 4
2006-01-31 18:57
fotnoterna och uppslagsdelen är väl det som är intressantast
Betyg 3
2006-02-23 18:36
Bibeln är fantastisk! Den är mer än bara en bok.
Betyg 5
2006-05-13 19:52
BIBELN!

JAG ÄR EN STOLT KRISTEN OCH ÄLSKAR BOKEN
Betyg 5
2006-11-15 13:48
Världens mest köpta och lästa sagobok,men det faktum att det finns människor som tar innehållet på blodigt allvar än idag skämmer läsningen.Men det hör till allmänbildningen att känna till huvuddragen i den eftersom den präglat historien så hårt.
Förstås nästintill omöjlig att rescensera eftersom det är så många okända författare som lagt till den under århundraden-och uppdelningen i gamla respektive nya testamentet känner väl alla till.Gamla testamentet har kristendomen gemensamt med judendomen,där den kallas Torah.
Den innehåller skapelseberättelsen,judarnas historia,böcker med profetior med mera.Som icke-troende ser jag den som ett intressant dokument över gamla tiders trosuppfattningar,världsåskådning,lagar och vardagsliv,inte mer.
Nya testamentet är ett specifikt kristet tillägg med skildringar av Jesu liv och eftermäle.

Visst finns det korn av gammal klokskap i Bibeln,men också mycket skrämmande intolerans och fördomar.Man vill inte tro att det finns människor som tror att dessa lagar som applicerades på ett samhälle ljusår från vårt,fortfarande bör gälla.
Betyg 3
2007-02-01 07:07
BIBELN ÄR I SANNING GUDS EGET, LEVANDE OCH KRAFTFULLA ORD.

"Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom till dess det åtskiljer själ och ande, märg och led och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." (Hebr. 4:12)

Föreställ dig att du har en bok, där allt innehåll; allt vad den säger är sant. Det är Bibeln. Det finns ingenting i den som inte är sant. Bibeln är bokstavligt sann till minsta prick.

Bibeln är på intet sätt "människovisdom", och de som påstår det är ytterst okunniga, såväl som de önsketänkande personerna som hävdar att Bibeln skulle innehålla sagor. Det säger mer om dessa recensenters subjektivitet, högmod och okunnighet, än om den Heliga Skrift.

Det finns ingen bok som Bibeln, vilket inte är en bok, utan ett bibliotek av inspirerade Skrifter. Den innehåller historiska skildringar, visdomsböcker, profetiska böcker; och däribland ögonvittnesskildringar och till exempel den vackra Höga Visan.

Bibeln är inte mänsklig skrift, utan profetisk. Bibeln innehåller som nämnt inget ord av blott mänsklig utläggning, utan vart och ett Ord är inspirerat av Guds Ande. Det kan man lätt bevisa genom att studera Skriften. En tredjedel är uppenbar profetisk, men det vore en underskattning eftersom hela Bibeln är av gudomligt ursprung och talar om dåtid, nutid och framtid.

Bibeln är nedtecknad av cirka förtio olika författare, och innehåller heliga skrifter vars ålder sträcker sig inte långt ifrån tiden för jordens skapelse. Av dessa har somliga nedteckande författare varit kungar, andra enkla fåraherdar m.m. Somliga hade hög utbildning, andra låg utbildning, somliga hög ställning och andra låg. Den är nedtecknad under tusentals års tid, eftersom Gud meddelade kunskapen progressivt för människan. En stor orsak till detta var för att förhindra fienden att känna till Guds planer i förväg. Därför meddelas ofta profetior i gåtor, andra är lättare att förstå, och andra kräver mer ingående studier.

Hela Skriften talar om Jesus Kristus; eftersom Han är universums centrum. I Gamla Testamentet är Han profeterad (kvinnans säd, Messias, profeten, visdomen...), och i Nya Testamentet har Han kommit. Nu uppenbaras Guds räddning för alla människor.

Bibeln beskriver Guds handlande med människan; Hans syfte med människan. Men framförallt handlar den om Guds räddning för människan. Bibelns historiska skildring har detta i betänksamhet. Det handlar hela tiden om att Gud vill rädda människan från förtappelse. Vi läser vad som gick fel, i begynnelsen, och vad Gud har berett för att återlösa människan, och många av Hans löften och fullbordan i Uppenbarelseboken.

Alla människor måste ta emot Jesus Kristus för att bli räddade från helvetet.

Bibeln börjar med Första Mosebok (Genesis) och avslutas med Uppenbarelseboken. Bibeln täcker därmed hela mänsklighetens historia: från skapelsen början till dess apokalyptiska fullbordan.

Bibeln är uppenbarad kunskap. Jobs bok beskriver två dinosaurier. Trots att Bibeln är nedtecknad av så många olika gudsmän, under en så pass lång tidsrymd, existerar det vare sig några fel eller konflikter bibelverserna emellan, utan den har en helt perfekt harmoni och korrelans. Därför kan man med stor behållning studera Skriften efter uttolkningsprincipen: "Skrift uttolkar skrift." (Jag skall ta några exempel på detta senare.)

Hade inte Gud uppenbarat hur Han gick till väga när Han skapade världen för profeten Mose, hade vi inte kunnat veta hur jorden blev till. Bibeln är uppenbarad kunskap, till skillnad från exempelvis utforskad kunskap eller mänsklig visdom.

Om vi börjar med profetiorna. Dessa bevisar att Bibeln är av övernaturligt ursprung. Det var profetiorna som övertygade undertecknad, att Bibeln är sann in i minsta prick. Bibeln innehåller inte någon "enstaka" uppfylld profetia, utan otroligt många. Du finner dem här och var i Gamla och Nya Testamentet. Profetior som uppfyllts i modern tid, är t.ex. staten Israels återfödelse i enlighet med Skriften, vilket utropades på en dag i enlighet med Skriften, och det återuppståndna Romarriket i enlighet med Skriften, nämligen EU, "kolossen på lerfötter" enligt Daniels profetior, i enlighet med Skriften. (Här finns artiklar och studier om detta:)
http://olofamkoff.se/artiklar.asp
http://olofamkoff.se/bibelstudier.asp

De historiska skildringarna, med dess korrekta geografiska och arkeologiska hänvisningar; städer, platser, berg, hav, tidsangivelser m.m. som ständigt visar sig har rätt efter ännu en ny arkeologisk upptäckt, bevisar ständigt att bespottarna har fel. (Mer information om detta finns här:
http://olofamkoff.se/bibelstudier_html/apologetik.html
Och här: http://olofamkoff.se/bibelstudier_html/s_tavla.html

Bibelns talsystem -- Gud har i skapelsen och i Sitt Ord för människan, nämligen Bibeln, satt ett inbyggt talsystem. Detta är en annan sak som bevisar att Bibeln är Guds Ord. Förenklat förhåller det sig på det här viset:
"Ett" är talet av den ende Guden.
"Två" är talet av gemenskap.
"Tre" är Guds tal, eftersom Gud är en treenig Gud. "Ett" pekar på Guds enighet, och "tre" på Guds perfektion.
"Fyra" är första numret efter "tre". Genom att lägga till "ett" till "tre" får vi det här talet "fyra". Så att det är talet av det skapade. Allt som är relaterat till det skapade är "fyra"; såsom jordens fyra hörn, fyra jordens årstider, floden som flödar från Edens Lustgård är delad i fyra, fyra delar av bilden i Nebukadnessars dröm, de fyra varelserna som stiger upp ur havet, de fyra levande varelserna som representerar hela skapelsen. Sedan har vi fyra evangelier som presenterar det jordiska livet om Herren Jesus, och vars budskap som i princip har nått ut till hela skapelsen (och sedan skall änden komma, enligt Herren [Matt. 24:14]). Så det som kommer efter Gud är talet "fyra".
"Fem" är människans särskiljande tal, som det finns fem fingrar på varje hand och fem tår på varje fot, och fem visa och fem förståndiga jungfrur i Matteus 25. Människan har, mycket riktigt, fem sinnen. (Nämen vilket sammanträffade, eller är det inte så enkelt att Bibeln endast är Guds absoluta Ord? Och Gud är Skaparen av himmel och jord. Du kan säkert finna många fler exempel.) "Fem" är också talet av människans ansvar inför Gud. (Vad gör vi med våra händer, hur förvaltar vi de gåvor som Gud har gett oss?)
"Sex" är människans tal, vilket den sista boken i den kanoniska ordningen Uppenbarelseboken säger tydligt i 13:18. Människan skapades på den sjätte dagen. Gud skapade världen på sex dagar, och därmed sex arbetsdagar i veckan. "Sex" kommer till korta till "sju", som är talet av fulländning.
"Sju" är talet av fulländning. Men det är tillfällig fulländning snarare än evig fulländning (vilket är talet "tolv"). Eftersom "tre" är Guds tal och "fyra" skapelsens tal, går det ihop att när Skaparen och det skapade kommer samman blir det fulländning. Men det är adderande av "fyra" och "tre", så fulländningen är temporär. Sju dagar i veckan, sju liknelser i Matt. 13, och sju församlingar, sju ljusstakar, sju änglar, sju insegel, sju trumpeter, sju skålar i Uppenbarelseboken. Dessa är temporära, inte eviga fulländningar.
"Åtta" är uppståndelsens tal. "Sju" står för temporär angelägenhet eller tidsperiod, och "åtta" är det första talet efter "sju". Herren Jesus uppstod på den åttonde dagen.
"Nio" är "tre" gånger "tre", så de är ett förstärkt Guds tal. Det finns nio Andens gåvor. (1 Kor. 12, 14.)
"Tio" är talet av människan fulländning. När människans tal når tio, betraktas det som fullständigt. Därmed har vi tio fingrar på våra händer och tio tår på våra fötter.
"Elva" står för oordning, särskilt vad gäller Ordet. (Alltså finns det en helt del oordning på bespottarnas recensioner, för de innehåller osanning och lögn. Kaos är motsats till ordning.)
"Tolv" är talet av fulländning. Till skillnad från "sju" som är av temporär natur, är "tolv" evig fulländning. I den nya himlen och den nya jorden, tycks inte talet sju längre existera. Istället läser vi talet tolv. I det Nya Jerusalem finns det tolv portar, tolv grundvalar, namnet på de tolv apostlarna, tolv dyrbara stenar och tolv pärlor; och stadens vägg har 144 alnar (Upp. 21:17), vilket är tolv multiplicerat med tolv. Vilken perfektion det är i Skriften! Man borde falla ner och tillbedja Gud.
Dessa tal får räcka, vi kan fortsätta... Den som vill kan själv studera denna inbyggda sifferkod, inte bara i Guds eget Ord, men också i Guds skapelse. (Det står mer ingående om detta i den senare av de två ovanstående länkarna!) Pris ske Gud.

Bibelns kronologi -- Det är möjligt att beräkna jordens ålder efter att studera de historiska gestalterna i Bibelnss genealogi. Bibeln beskriver Jesus från Nasarets fullkomliga släktträd ändå tillbaka till den första människan, från jungfru Maria; men även fosterpappans Josefs släktträd finns med, eftersom också han är David son, och man brukade härröra släktet från mannens sida. För att kunna beräkna jordens ålder kan man inte enbart läsa 1 Mosebok, utan man måste "hoppa" mellan bibelböckerna. Det är märkligt, men du kan genom att läsa martyren Stefanus återgivning i Apostlagärningarna, när profeten Hesekiel låg på de vänstra och högra sidorna, Kungaböckerna och Boken av Ursprung (1 Mosebok) ta reda på jordens ålder. Denna utsökta, och om Bibeln inte vore Guds Ord, omöjliga, harmoni mellan Skrifterna emellan, visar att Bibeln är Guds Ord. Här finns en person vars släkttavla går tillbaka ändå till Adam, som var den första människan (!). Till skillnad från det engelska kungahusets släkttavla, är dock Bibelns historiska konto ofelbar. Titta! Högintressant:
http://annomundi.com/history/pyles_genealogy.htm

Den övernaturliga korrelationen mellan det Gamla Testamentet och det Nya Testamentet, bevisar också att Bibeln är Guds Ord. Det första mirakel som Gud genom Mose uträttade, var att slå vattnet till blod i Egyptens land. Det första mirakel, å andra sidan, som Messias gjorde, var att förvandla vattnet till vin. Detta är en hemlig betydelse; på samma sätt som Lagens bokstav genom synden var till död, leder evangeliet genom Jesus Kristus, till liv och över nog, ja evigt liv. (Mer om det här:)
http://www.livingwaters.com/downloads/John_1_to_3.pdf#page=6

Bibelns absoluta moraliska sanning, t.ex. att älska sin nästa som sig sjäv, är ett starkt vittnesbörd om att Bibeln inte är av mänskligt ursprung.

Jesus fläckfria och fullkomliga liv, bevisar att Jesus är Gud och därmed sanningen kommen i köttet.

Liknelserna bevisar att Bibeln är Guds Ord. Miraklerna till följd av Guds Ord, och de förvandlade liven till följd av Guds Ord, när man tror och tar emot det, är levande vittnesbörd att Jesus lever, är uppstånden och sitter på Faderns högra sida. Utgjutandet av den Helige Ande och det därpå följande tungotalet bland svenska kristna är ytterligare vittnesbörd om detta faktum. Mer om tungotalet här: http://jesuskommer.se/new/pages.php?id=296

Den perfekta samstämmigheten mellan de fyra evangelierna -- trots att de är skrivna ur fyra olika synvinklar, bevisar att Bibeln *INTE* är av något mänskligt ursprung! En princip i Guds Ord är att två eller tre oberoende vittnesbörd, gäller som sant, eftersom två personer inte kan hitta på samma påståenden. Men hallå, du har inte "två eller tre" vittnesbörd, du har fyra stycken i evangelierna (som innehåller tusentals små detaljer), därtill profetböckerna, och ytterligare alla källor i resten av den Heliga Skrift. Hela Skriften vittnar om Gud, om Jesus och är evangeliet. Sonen skapade människan redan i Första Mosebok, och Hans inkarnation var profeterad i 1 Mos. 3:15. När tiden var fullbordad, föddes också Guds Son, av en jungfru, precis som alla profetiorna säger. Och det var i Betlehem, enligt profetiorna, och Han skulle kallas Nasaré, enligt profetiorna, etc., etc.

Det är intressant att Bibeln är "tidlös". Den beskriver Guds övergripande plan över all tid som Han kommer att låta existera, i det som Han uppenbarat för oss. Bibeln talar om dåtid, nutid och framtid. Det finns INGEN bok som Bibeln!!

Låt oss lämna begreppet "Bibel", som bara betyder "Böckerna", och ta det vid dess riktiga namn istället.

Bibelns detaljer bevisar att Bibeln är Guds Ord. Det är aldrig någon slump när Bibeln talar om t.ex. metaller och mineraler; guld, silver, koppar, järn, brons, järn, smaragd osv. Varje mineral eller dylikt har en specifik betydelse i Skriften! Det är fullständigt häpnadsväckande. Ingen person kan skriva 66 olika böcker, och under den tidsrymden av tusentals år, med den perfektionen in i minsta detalj, utan att Gud är dess Uppehovsman och har verkat genom den Helige Ande. Det finns alltså inga fel, konflikter eller motsägelser, i den Heliga Skrift; utan den är helt fullkomlig. Och vi vet att det är sant.

"Himmel och jord skall förgås, men mina ord skall inte förgås." (Matt. 24:35, Mark. 13:31)

"Men snarare skall himmel och jord förgås, än att en enda prick av lagen faller bort." (Luk. 16:17)

Inte ett jota skall försvinna i lagen, säger Herren Jesus enligt Matt. 5:18.

Bibeln är underbar. Den börjar med skapelsen och slutar med apokalypsen. Bibeln börjar med äktenskap (mannen och kvinnan), och slutar med äktenskap (Kristus och församlingen, som mannen och kvinna är typer för). Och på tal om typer: Joshua är en typ av Jesus Kristus. Joshua är det hebreiska namnet av det grekiska Jesus. Josef är en typ av Jesus Kristus. Han blev upphöjd av Farao till stadsminister över Egypten. Gud Fadern upphöjde och gjorde Jesus från Nasaret till både Herre och Messias, och satte Honom på sin högra sida, där Han nu regerar som konungarnas Konung och herrarnas Herre. Melkisedek är en annan typ av Jesus Kristus. Jona är en typ av Jesus Kristus, vilket Herren säger själv: "Ty såsom Jona var tre dagar och tre nätter i den stora fiskens buk, så skall Människosonen vara tre dagar och tre nätter i jordens sköte." (Matt. 12:40) Bibelns gestalter är ofta typer av Jesus Kristus, eftersom Bibeln handlar om Honom!

Bibeln är perfekt likaså vad gäller geografi. Studera t.ex. israeliternas vandring i öknen, så skall du se, eller Paulus tre missionsresor runt medelhavet, att det förhåller sig på det sättet. Bibelns historia är verklig, därför att det har utspelats på verkliga platser, som exempelvis namngivits av Israels barn, eller av Gud, eller av heliga gudsmän m.m. Bibeln berättar hur urgamla städer som Nineve och Damaskus uppkommit. Bibeln berättar dess historia. Bibeln berättar var (väst)europeerna härstammar ifrån (Gomer, Jafets son, som var son av Noa), mer om det i artikeln "Nationernas släkttavla", ovan. Judarna och araberna härstammar från Sem (därifrån kommer begreppet semiter), och afrikaner från Ham (Ham betyder svart). Detta är grovt uttryckt, eftersom det givetvis är lite mer komplicerat än så.

Namn på Bibelns gestalter bevisar att Bibeln är av övernaturligt ursrpung. Slå upp vad namnen **JESUS**, Adam, Eva, Kain, Set, Abel, Noa, Melkisedek, Abraham, Sara (och Sarai), Isak, Jakob, Israel, Moses, Joshua, Samuel, David, Salomo, Mika, Sakarja, Petrus, Johannes och många andra, har för betydelse. Se vilka personer de var och vad de gjorde. Eftersom det är verkliga karaktärer kan ingen hitta på detta!!

Så här säger "Simon Jonasson" (om vi försvenskar Petrus födelsenamn), själv i ett av sina autentiska brev: "Ty det var inte några slugt uttänkta fabler vi följde, då vi gjorde känt för er vår Herres Jesu Kristi makt och tillkommelse, utan vi har själva sett hans härlighet." (2 Petr. 1:16) Fiskaren Simon var ju en av Jesus tolv lärjungar. Han följde själv med Jesus, blev undervisad av Jesus, blev älskad av Jesus, blev tillrättavisad av Jesus. Han var med!! Han hade själv fått se Herrens under och mirakel. Han hade själv fått många (över)naturliga upplevelser med Gud, vilket inte minst Apostlagärningarna vittnar om, tungotalet som vi nämnde tidigare. Samtidigt var han en vanlig människa precis som du och jag. Han hade sina fel och brister, och han förnekade Jesus tre gånger, därför att skämdes för honom i en svår situation. Han skriver: "Det var inte några slugt uttänkta fabler... Utan vi har själva sett Hans härlighet."

Lärjungen Johannes skriver samma sak: "Det som vi har HÖRT, det som vi har SETT med våra ögon, det vi har SKÅDAT och våra händer har VIDRÖRT..." (Se Joh. ev. och 1 Joh. brevet.) Han var själv med!

Saulus (Paulus, innan sin omvändelse) såg dock inte Jesus själv, eftersom han ju förföljde Guds församling. Men han fick en uppenbarelse av Honom på vägen till Damaskus. Han vittnar personligen (nedtecknat av läkaren Lukas som följde honom och hade hög utbildning), här talande till sitt folk:

"Jag är en judisk man, född i Tarsus i Cilicien, men uppfostrad här i staden och vid Gamaliels fötter undervisad i fädernas lag med all dess stränghet, och jag var lika nitälskande för Gud som ni allesammans är idag. Jag förföljde den vägen ända till döds, och jag lät binda både män och kvinnor och lät kasta dem i fängelse, som också översteprästen och de äldstes hela råd kan vittna om mig. Av dessa fick jag också brev till bröderna och for till Damaskus för att föra också dem som var där, bundna till Jerusalem, så att de skulle bli straffade. Men när jag var på väg och närmade mig Damaskus vid middagstid, så hände det sig, att ett starkt sken från himlen plötsligt kringstrålade mig. Jag föll till marken och hörde en röst, som sade till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och jag svarade: Vem är du, Herre? Han sade till mig: Jag är Jesus från Nasaret, den du förföljer..." (Apg. 22.) Och i kapitel 26 säger han:

"Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, utan började förkunna först för dem som var i Damaskus och Jerusalem, och över hela judéens land och sedan för hedningarna, så att de skulle ångra sig och omvända sig till Gud, och göra sådana gärningar, som tillhör omvändelsen. För den sakens skull grep judarna mig i templet och försökte att dräpa mig. Men genom den hjälp jag har fått av Gud, står jag ännu i denna dag och vittnar för både små och stora och säger inget annat än det profeterna och Mose har sagt att det skulle ske: Att Kristus skulle lida och att han som den förste av dem som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset för folket och för hedningarna.

Då han så talade till sitt försvar, sade Festus med hög röst: Du är från vettet Paulus, din stora lärdom har gjort dig galen! Men han sade: Högt ärade Festus, jag är inte galen utan jag talar sanna och förnuftiga ord. Konungen känner väl till dessa ting, därför talar jag också frimodigt inför honom. Jag är övertygad om att inget av detta är obekant för honom, det har ju inte skett i en avkrok. Tror du profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror. Då sade Agrippa till Paulus: Det är lite som fattas, för att du skall övertala mig så att jag blir kristen. Paulus svarade: Vare sig lite eller mycket, skulle jag önska inför Gud, att inte bara du utan alla de som hör mig i dag, blev sådana som jag är, med undantag av dessa bojor.

När han hade talat detta stod kungen upp, och landshövdingen och Bernice och de som satt där tillsammans. Och när de gick därifrån, talade de med varandra och sade: Denne man har ingenting gjort, som förtjänar död eller fängelse. Agrippa sade till Festus: Denne man kunde ha blivit frigiven om han inte hade vädjat till kejsaren."

Paulus avrättades mycket riktigt i Rom, av kejsar Nero; som martyr. Paulus skrev t.ex. "Paulus brev till Romarna" där han gör en utläggning att man blir räddad av Guds nåd, och inte genom att ha gjort lagens goda gärningar. Lagen kan inte föda på nytt. Enbart genom att tro på Jesus kan vi bli rättfärdiga, så att vi får ett nytt hjärta. Det sker inte genom omskärelse på köttet, utan genom hjärtats omskärelse genom den Helige Ande.

Du som läser det här, och funderar över evangeliet, kanske tänker att du inte vill göra Guds vilja nu. Men det är bara för att du inte känner Gud. Det ville inte jag heller göra, först. När man blir född på nytt, när man tar emot Guds Ande, BLIR man verkligen förvandlad, så att man inte längre kan eller vill, synda och svära som man inte kunde upphöra med att göra förut. Man blir alltså verkligen förvandlad. Och det är sant, och jag lovar att det sant!

Jag blev ögonblickligen befriad från olika synder och laster, bara genom att jag åkallade Herren Jesus namn och bad om räddning för min själv. Jag fick en ny vilja, att leva för Gud, och helt plötsligt blev den tidigare ganska så löjliga boken (som man tyckte när man skämdes för den), den mest intressanta Boken som fanns!

Allt är ett verk av Gud. Ta och ångra dig det som varit fel, och tro på Herren Jesus, så blir du räddad. Om du är uppriktig i din ånger, och vill vända om till Gud, kommer du inte under under domen, utan har övergått från döden till livet.

För om du inte omvänder dig kommer du att bli dömd för dina synder. Du måste inse, att man "är" inte religiös, för det är ganska få personer som är det. Däremot är var och en i behov av Jesus Kristus räddning, religiös eller inte, för att BLI räddad och få förlåtelse för alla synder och inför Gud bli frikänd från sina brottsliga handlingar.

Gud har berett ett himmelrike och ett fängelse (helvetet). Din själ är evig. Det är bara kroppen som är dödlig. Människan är skapad för att ha gemenskap med Gud. Gud tvingar dig inte att bli räddad. Du måste själv fatta beslut att tillhöra Herren. Bibeln säger: Närma dig Gud, så kommer Gud att närma sig dig. Sök Gud med hela ditt hjärta.

Gud har gett dig en fria vilja. Det är du själv som har din själ i din egen hand! Du kan aldrig skylla på någon annan.

(Nu fortsätter jag det som jag skrev, för att vittna att Bibeln verkligen är Guds Ord:)

Om du vill veta sanningen om någon sak, vad det än må vara, kan du alltid gå till Facit, vilket är Guds Ord, och få veta sanningen. Jag tar ett par enkla exempel. Utifrån Bibeln så kan vi t.ex. veta att feminism inte är sanning. Det är två aspekter som Bibeln talar om vad gäller kvinnan: 1) Man och kvinna är lika mycket värda, eftersom mannen är skapad till Guds avbild. Och 2) Man och kvinna har fått olika funktioner av Gud, eftersom Gud skapade dem olika (det är bara kvinnor som föder barn). Vi ser alltså att det finns en ordning i skapelsen som Gud, utan att tvinga på oss sin auktoritet, vill att vi skall följa. För att ta ett annat litet exempel: Utifrån Bibeln vet vi att det är synd att berusa sig med alkohol. Bibeln är fullständigt objektiv, och den uppenbarar Guds fullkomliga vilja för oss. Det är eviga sanningar, och har inte att göra med vad någon tycker för "tillfället". Det finns eviga sanningar, och tillsammans med profetiorna och Guds verkande kraft idag, är Bibeln alltid lika fräsch, attraktiv och modern, nu som igår och imorgon. (Om det blir någon morgondag, för något löfte om en morgondag har vi inte.)

Idag är räddningens dag! Gör ditt beslut för Jesus. På domens dag är det försent att ångra sig. Nej, NU måste du omvända dig, och NU måste du tro. Avskild därför den senaste tiden åt att söka sanningen, och det kan du göra på några av de webbsidor som jag har hänvisat till, och i böckerna.)

Människors åsikter är att betrakta som värdelöst "skräp" jämfört med Guds Ord. Gud är högsta auktoritet. Du finner ingenting som har högre bindande auktoritet, än Guds eget Ord. Vill vi nå Gud himmel behöver vi ödmjuka oss inför Guds hand.

Vi kan fortsätta hur länge som helst, och tala om det här. Men det här får räcka i denna recension; det finns länkar och heta boktips längre ner.

Varning dock för somliga bibelöversättningar. Vad bibelläsaren behöver veta, är att vissa bibelöversättningar närmast kan jämföras med förfalskningar. Bibel 2000, den mest spridda översättningen, är en av dem. Den är en medveten förfalskning, och som motreaktion av dess tydliga förvrängningar, uppkom den nya översättningen Folkbibeln, som är mycket bättre. Jag rekommenderar därför Folkbibeln för hela Bibeln, och Reformationsbibeln för Nya Testamentet (troligen den mest grundtexttrogna översättningen). Man kan också med behållning läsa de engelska bibelöversättningarna, som i allmänhet är mer trogna än de svenska, och av dessa är King James översättning som lästs i nästan 400 år ganska överlägsen. Jag rekommenderar alltså Svenska Folkbibelns översättning av hela Bibeln. Reformationsbibeln finns bara utgiven i Nya Testamentet, och den går att läsa, naturligtvis helt gratis, här:
http://www.bibel.se/bibeln/Hela_NT.pdf#page=147

Du kan skriva ut den om du vill! Då får du ett eget Nya Testamente. Om du inte vill beställa den. Det är en fin utgåva, med väldigt fint papper.

Bibeln kan också vara lite svår att komma in i för nybörjare. Jämför med att lära sig en dator. Därför bör man inte börja med att läsa Gamla Testamentet, eftersom risken annars finns att man inte orkar läsa igenom hela. Börja istället med Nya Testamentet och Johannes Evangelium, eftersom den är tydligt riktad för alla människor. Det är mer lättfattligt till en början. Det är Nya Förbundet som gäller idag, och när man läser Gamla Testamentet förstår man den på ett andligt sätt. Tron på Jesus är själva nyckeln till förståelsen av resten av den Heliga Skrift. Därför bör man börja med att läsa om Herren Jesus själv. (För Skriften handlar om Honom!)

En annan viktig sak att notera, är att inte alla kan förstå Skriften. Bibeln är nämligen övernaturlig Skrift. För att kunna läsa och förstå Skriften som Gud vill, måste man ha tagit emot Guds Ande; den Helige Ande. Man måste alltså vara det som Jesus beskriver som "född på nytt", för att att först av allt kunna komma in i Guds rike, och sedan kunna förstå Skriften. Bibeln är andlig Skrift. För den icke-pånyttfödda människan ter sig Bibeln som gåtfull; de kan inte begripa den, eftersom man måste leva i slags andlig symbios med den levande Guden. När man blir född på nytt tar den Helige Ande boning i människan. Då kan man läsa och förstå Skriften på rätt sätt, eftersom Guds Ande uppenbara den för läsaren som är ett Guds barn.

Jag har själv upplevt denna nya födelse, och det var en övernaturlig upplevelse. Jag läste Bibeln tidigare och förstod nästan ingenting. Efter att jag tagit emot den Helige Ande kunde jag förstå Skriften och Gud började tala till mig. (Det står mer om detta i Första Korintierbrevet 2:10-15.) Man kan säga att Bibeln är "kodad" så att bara de som har Guds Ande kan förstå den.

Det betyder inte att en person som inte är troende kan läsa den. Men den kommer att vara beslöjad för honom. Bara i Kristus tas detta hinder bort.

Alla människor har fått naturliga gåvor från Gud, men frågan är hur vi förvaltar dessa gåvor, i Guds tjänst eller i själviska onda syften. De nio andliga gåvorna ges dock bara till andefyllda kristna, och dessa gåvor är bl.a. tungotalet och profetians gåva. De ges för att tjäna Gud.

Att icketroende inte känner till att vi kristna talar i ett övernaturligt språk, tungotalet, profeterar och lägger händerna på sjuka människor så att de blir helbrägdagjorda, är bara till deras egen okunskaps förlust. Här finns många vittnesbörd, där du själv kan lyssna på tungotal, och höra vittnesbörd om människor som bevisligen blivit helade: http://www.crossnet.se/kyrkor/brobyggarna/helande.html

Du kan se att det som Bibeln säger är sant. Det är synd att ljuga. Jag lovar att jag talar sanning efter bästa förmåga, och jag skulle aldrig vilja bedra en människa. Det förstår ni nog.

Bibeln är verkligen 100% sanning. Allt som står i den är sant. Allt som står i den är bekräftat. Jag har talat om pånyttfödelsen, de andliga gåvorna, mirakel etc. Det är bara att besöka närmaste pingst- eller karismatiska församling för att se detta med egna ögon. Det är skillnad mellan biblisk äkta kristen tro, och den falska "kristna" tron du får höra talas om i den (avfälliga) Svenska kyrkan... Jesus sa: "Låt dem vara. De är blinda och blindas ledare. Om nu en blind leder en blind, så faller de båda i gropen." (Matt. 15:14)

Men var och en är mer än välkommen att tro, omvända sig, och om du har ett rent hjärta, själv få de andliga gåvorna från Gud. Ingenting kan jämföras med att ha gemenskap med den levande Guden.

Himmelriket och helvetet är realiteter. Att drömma bort de andliga aspekterna av tillvaron är att fly verkligheten. För eller senare kommer du att ställas inför Kristi domstol. Då är det BÄST att ha sitt namn skrivet i Livets bok (se Uppenbarelseboken). "Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad", säger Bibeln. Se Apostlagärningarna 2:21 och 4:12.

Det handlar inte om "religion". Det handlar om sanningen. Jag avskyr "religion" (om ni förstår vad jag menar). Jesus har ingenting med att nöta bänk i kyrkan att göra. Han är Vägen, Sanningen och Livet! Jesus ger underbar mening. Var och en människa, är nämligen skapad med ett meningsfullt syfte och plan! Ställ dig frågan: "Vem är jag, och vad gör jag här? Vad är Guds syfte med min existens?"

Jesus är enda vägen till Gud och evigt liv. "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." (Joh. 14:6)

Återigen: Det handlar aldrig om någonting annat än sanningen och verkligheten! Detta är sanningen och verkligheten, ingenting annat! Bli inte lurad.

Därför: Bibeln är mer än en bok. Den är den levande Gudens ord, förbund, lagar och förordningar, som Gud verkar genom. Dessa kan du praktiskt finna i världen, därför att Gud har skapat båda, och därigenom bekräfta Guds Ord. Gud är uppehovet till båda "världar".

Jag rekommenderar böckerna av Lee Strobel: "Fallet Jesus" och "Fria eller Fälla", för den som är intresserad av saker som: Bibelns autencitet, Jesus bevisade uppståndelse, och hur Gud kan tillåta det onda, etc.!
Snabbsökning: http://google.se/search?q=Lee+Strobel+%22Fallet+Jesus%22

Jag rekommenderar webbplatsen Bibeltemplet.net och dess bibelfrågor, för att få svar på alla dina frågor. Sedan kan du konsultera Guds Ord, ja fråga Herren själv. Se inte på webblayouten, utan se på innehållet.
http://bibeltemplet.net/teofilus/discus/scripts/board-viewtree.cgi
http://bibeltemplet.net/

Martin
Betyg 5
2007-03-22 19:12
En bok med en mängd olika historier. Jag tycker att historierna är fantsatiska om det skulle vara i en vanlig bok, men som en bibel som man ska tro på att det verkligen har hänt. Ursäkta mig men jag har väldigt svårt att tro på det.
2007-10-02 21:53
Bibeln är svår att sätta ett betyg på. Jag hade hellre recenserat olika delar av den. Vissa är långa, svåra, upprepande och jag har svårt att se vad de kan ge mig, medan andra är intressanta och fulla med reflektioner och hintar om livet. Vissa är historiska, de ger idéer om hur man ska eller inte ska vara. Vissa är så bra att man sträckläser dem utan att reflektera alls. Andra vaggar bara in en i en skön känsla.

På det hela taget kan jag hälsa att man inte ska ta sig an Bibeln om man inte är beredd på ett långtidsprojekt. Jag läste bok för bok, men växlade mellan "långtradiga" och "lättsammare" böcker i GT samt NT. Jag hade hela tiden ett evangelium/apostlagärningarna på gång samt de poetiska böckerna. Det gav mig en möjlighet att välja vad jag orkade läsa i just den dagen. Jag höll koll på vad jag hade läst sedan innan och läste om en del stycken/böcker. Bibeln är ju en typisk bok där man snabbt får favoritcitat. Det tog mig ändå fyra år från det att jag började läsa till det att jag hade läst igenom hela, ständigt med andra böcker vid sidan av, och läslusten kom i perioder då jag läste mer.

Bibeln är dock inte en bok jag slutat läsa i, bara för att jag vet att jag redan läst varje ord i den. Jag vet att jag hela tiden kan lära mig nya saker av den, få nya insikter och när andan faller på läser jag i den. Jag försöker läsa lite varje dag, även då det känns trögt. Det är på något sätt skönt att alltid ha den bredvid sig på sängbordet, så man vet att man har nära tillgång till den bästa levnadsanvisningen vi har fått.
2008-01-05 00:35
Hur kan man ge betyg på bibeln??? Det enda jag kan säga är att jag inte överlevt utan den och dess budskap och måste jag ge den betyg så kan det inte bli tal om något annat än högsta möjliga.
Betyg 5
2008-01-19 21:45
Stundvis segläst lunta.
Betyg 3
2008-01-20 10:38
En bok med måga spännade historir och bra livsvisdom. MEN DEN SKA INTE STRÄCKLÄSAS! Det är bättre att läsa en historia där och en där. Språket kan vara lite tråkigt här och där..
Betyg 5
2008-08-02 03:24
Världens bästa bok av världens bästa författare GUD.
Betyg 5
2008-09-19 13:37
För allmänbildningens skull - toppen. Lär dig varifrån olika uttryck härstammar, vad folk pratar om när de kallar någon för Judas och annat. Men att kalla den spännande är nog att ta i så man spricker.

Betyg - mja.
Betyg 3
2008-12-19 22:29
Självklart en av de mest läsvärda böcker som finns. Historierna, spänningen, personerna. Och så hela tiden frågan i bakhuvudet; "är det sant?"
Betyg 5
2009-01-06 11:32
Jag tänkte att jag skulle försöka läsa den här, men tröttnade rätt så fort. det är svårtläst och dessutom finns det så mycket annat att läsa. Jag tror aldrig att jag kommer att göra något fler försök även om det anses som allmänbildning att läsa boken.
Betyg 1
2009-03-15 21:03
Haha fy helvete! Usel skriven och jag fattar inte folk som faktiskt tror att denna är sant!
Betyg 1
2009-07-02 23:25
Böckernas bok som jag gärna vänder åter till gång på gång. Denna bok har inspirerat miljoner människor på vår jord.
Betyg 5
2010-02-11 20:31
En självklar bok som skapar referensramar til varje individs existens, Men å andra sidan så bör alla religoners teoretiska dokumentationer vara en del av sociologisk utveckling även för mig som humanist. Det är ändå olika former av religon som varit del av många kulturers utveckling.
Betyg 3
2010-10-29 13:21
Inspirerad av sina egna hallucinationer skrev Bibelns olika författare ned en samling sagor varvat med religiösa regler, vilket gjort att den här boken i somligas händer kan bli lika farlig som en atombomb. Inkvisitionen och forna tiders häxprocesser är bara två galenskaper som skett i denna luntas namn. Jag gjorde klokt som stoppade in skräpet i vedpannan exklusive de två sidor ur Lukas evangelium jag valde att först uträtta mina naturbehov på innan jag sedan fotograferade dem och mailade bilderna till den trångsynte präst som på den tiden huserade i byn där jag bodde.
Betyg 1
2011-01-28 15:59
Bibeln.... Låt mig tänka.. Snark. Haha kul

Nej jag skämtar, fantastisk bok. Även om vi här har att göra med en bok som, precis som Utvandrarna av Moberg, främst räknas som en klasiker på grund av att det vid tillfället den skrevs inte skrevs så många böcker så har Bibeln en helt annan dignitet. Även om jag, Ruben, inte läst hela så torde det stå klart att det är en bok som engagerar läsaren. På samma självklara sätt som Jan Guillou med sin tväffsäkra prosa i Hamilton serien delar Sverige delar även Bibeln befolkningen i två delar. Man kan inte nog understryka den obevekliga kraft som god skönlitteratur besitter.

Bibeln har under åren lyckats med konststycket att linda en oerhört trogen skara läsare runt sitt läderbundna finger. En bedrift som få böcker, om ens någon vid sidan av Ranelids samlade verk, lyckats med. Inte nog med det Bibeln gör det hela även med en stor portion humor!

Betyg 4
2011-11-28 19:09
Allmänbildande och uppbyggande, men också spännande.
Betyg 5
2017-01-12 09:27
BIBELN är ett ord som består av sex bokstäver. LÖGNER är ett annat ord på exakt lika många bokstäver. Och LÖGNER är mycket av det som den här boken förmedlar till oss - och där det värsta av allt är att så många tror att det är SANNING. Det där sista var ett ord med sju bokstäver, vilket bevisar ytterligare att kodnamnet BIBELN är det samma som LÖGNER. Men mitt ibland alla dessa urgamla berättelser och mitt i all röra av lagar, levnadsregler, framtidsvisioner och släktregister finns faktiskt en hel del spännande berättelser. Och det är till dessa jag ger min tvåpoängare.
Betyg 2Direktlänk till boken hos Bokus
"
Köp boken på amazon.se (betald länk) * Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.

Skriv egen bokrecension till Bibeln
Liknande böcker:
En färd till Indien
 E. Forster
Den glada vetenskapen
 F. Nietzsche
Bartolomeinatten
 P. Merimée
Begums 500 miljoner
 J. Verne
Om friheten
 J. Stuart Mill