bokrecensioner boktips

En sagolik gåva - från sagostund till läsglädje

Originaltitel: En sagolik gåva - från sagostund till läsglädje
Författare: Maria Björsell & Anna-Lena Cockin
Genre: Fakta
Ämnesord: filosofi, hälsa, psykologi, vetenskap, barn, språkutveckling, föräldrar, inspirationsbok, läsutveckling, läsa, skriva
Utgivningsår: 2015
ISBN: 9789163790


Direktlänk till boken hos Bokus
"
Köp boken på amazon.se (betald länk)
* Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.


Begagnade:
Köp begagnad på bokbörsen

Vi föräldrar är de viktigaste personerna i våra barns liv och det är med oss deras resa genom livet börjar. Vår uppgift är inte bara att fylla dem med kärlek och näring, utan det är vi som fyller deras ryggsäckar med erfarenheter, tankar och ord. Innehållet i dessa ryggsäckar berikas genom samtal, lek och högläsning, som lägger grunden till ditt barns kunskapsutveckling.

Samtalens och lekens betydelse för lärandet är väl känt inom förskolan och skolans värld, men barnens utveckling startar ju långt tidigare, redan i hemmet. Därför är du som förälder en viktig möjliggörare och förebild. I den här boken visar vi dig hur du tar med ditt barn på en lekfull resa från sagostund till läsgläjde. Vår förhoppning är att denna bok gör det möjligt för fler barn att få uppleva den glädje som ett läsäventyr innebär.

Läraren Maria Björsell och verksamhetsutvecklaren Anna-lena Cockin brinner för barns möjlighet att lära på sina egna villkor och tror starkt på den lärande leken. Tillsammans driver de Lärandelek sedan hösten 2010 och erbjuder en inspirerande hemsida, lärandelekar och föreläsnings. Med boken En sagolik gåva debuterar de som författare.


Utdrag ur boken:
Barnets väg till läsglädje börjar på skötbordet!

”Läsförståelse, läsglädje och läslust går hand i hand
och ju mer ditt barn läser desto bättre blir hon på att läsa.
Det är något som hon kommer ha stor glädje
av i sin fortsatta kunskapsutveckling.”

Anna-Lena Cockin, En Sagolik Gåva

- Föräldrarna är barnens första lärare, hemmet barnens första klassrum och leken barnens första lektion, säger författaren och läraren Maria Björsell.

Medelbetyg: 5 (1 röster)
Betygsätt:
Bok recensioner av En sagolik gåva - från sagostund till läsglädje :
2015-09-14 12:20
En sagolik gåva - från sagostund till läsglädje

En av de viktigaste gåvorna föräldrar kan ge sina barn är språket. Utvecklingen börjar redan på skötbordet och forskning visar att föräldrar kan göra stor skillnad. Nu finns det äntligen en inspirationsbok för föräldrar med information och praktiska tips om barns språkutveckling och vägen till läsglädje.

Boken En sagolik gåva är en inspirationsbok för föräldrar och beskriver kortfattat med enkelt text och inspirerande bilder barns språkutveckling och på vilket sätt föräldrar kan göra skillnad. Boken visar hur lekfull samvaro, samtal och sagoläsning stärker barnens språkutveckling.

I boken presenteras också forskning som visar att goda läsare använder strategier för att förstå och ta till sig en text. Dessa strategier är viktiga nycklar till läsförståelse och nyfikenhet för de skrivna ordet. För att de yngre barnen på ett lekfullt sätt ska lära sig strategier har författarna skapat Bokkamraterna, sex roliga figurer som karaktäriserar olika strategier. Genom samtal och rollspel lockas barnen till aktiv läsning som lägger grunden för läsförståelse, läslust och läsglädje. Bokkamraterna följer med boken som läskort.

Författarnas budskap till föräldrarna är att lyfta fram föräldrarnas viktiga roll och ansvar, men framför allt vill de visa att man inte behöver vara högutbildad eller pedagog för att kunna ge sitt barn ett rikt språk. Det viktigaste är att föräldrarna tidigt börjar samtala mycket med sina barn och att sagostunden blir en viktig del i vardagen.

Med boken En sagolik gåva debuterar läraren Maria Björsell och föräldern Anna-Lena Cockin som författare. Tillsammans har de på ett kreativt och lekfullt sätt vävt samman lärarens kunskaper och forskningens resultat med föräldrarollen i en önskan om att inspirera föräldrar till större engagemang. I förlängningen är deras förhoppning att fler barn ska utveckla ett rikt språk, en god läsförståelse och få uppleva sann läsglädje.
Betyg 5Direktlänk till boken hos Bokus
"
Köp boken på amazon.se (betald länk) * Som Amazon-associates tjänar vi pengar på kvalificerade köp.

Skriv egen bokrecension till En sagolik gåva - från sagostund till läsglädje
Liknande böcker:
Om moralens härstamning
 F. Nietzsche
Svamparnas planet
 J. Nyström
Mammutens återkomst :..
 T. Kornfeldt
Reflexer från Hellas
 N. Björkman
Livets flod
 R. Dawkins